2024-06-25

Ден: 15.01.2022

Чудя се дали изобщо населението помни защо този човек носи този прекрасен прякор. Сигурно няма значение. Намаляват...