2023-01-28

Ден: 30.12.2021

Партия "Велика Украйна" смята, че президентско-парламентарният модел на управление на държавата в сегашния му вид е основният...
На сайта на БНР е публикуван коментар на доц. Александър Сивилов в предаването "Политически НЕкоректно", с подзаглавие...