2023-04-01

Ден: 31.08.2021

Като цяло, заседанието бе опознавателно за някои основни документи, теми и въпроси, свързани с политиката на българската...
С игри-уроци, занимания за всички възрасти работим върху: - развитието на речта - приказки, песни, буквички; - запознаване с...
Идеята на Николай Колев за „възраждане” на интереса към селото като обект на познавателен и културен туризъм...