2024-05-18

Ден: 14.08.2021

През годините съм имала съмнения за немалко депутати и министри само с българско гражданство, че работят в...