2022-01-17

Ден: 14.08.2021

През годините съм имала съмнения за немалко депутати и министри само с българско гражданство, че работят в...