Home » Archive

Articles Archive for 14 декември 2020

In English, Авторски страници »

[14 дек. 2020 | No Comment | ]

Earn Money – Transnational corporations and bankers. For a few hundred billion – not even a trillion – shared and shared with the selling Bulgarian neo-Nazi Communist Nomenclature. Not all, but only the most subtle, the most perverse, the most vile part of it – destroyed even its only creative ingredient – the economic Nomenclature.

Авторски страници, история, политика »

[14 дек. 2020 | No Comment | ]

Печелят ТеНеКе-тата – Транснационалните корпорации и банкстерите. Заради няколкостотин милиарда – няма дори цял трилион – споделени и споделяни с продажната българска непотична комунистическа Номенклатура. При това не цялата, а само най-долнопробната, най-перверзната, най-мерзката й част – унищожила дори единствената си способна за творчество съставка – стопанската Номенклатура.

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[14 дек. 2020 | No Comment | ]

Към настоящия момент Конституцията на РС Македония не признава нито българите, нито техните национални и човешки права, а ние искаме да признаят, че самите македонци са произлезли от тях и от българската история! Не, че не е вярно. Но, за да може тази историческа истина и правно да се материализира, българите първо трябва да бъдат признати с македонската конституция, а след това и с един пакет закони, благодарение на които те не само да се почувстват сигурни и защитени, но и свободно да упражняват своите граждански и културно-просветни права…