Home » Archive

Articles Archive for 13 декември 2020

Авторски страници »

[13 дек. 2020 | No Comment | ]

Остава само да позволим на учителите и учените свободно да размахват крилете на любознанието. Те ще могат да дадат отговор на въпросите: учениците и студентите излизат ли от Alma mater studiorum наистина „нахранени със знания”? Политиците знаят ли, че истинското училище и истинският университет са състояние на знания, дух и разум?