Home » Archive

Articles Archive for 23 декември 2020

Авторски страници »

[23 дек. 2020 | No Comment | ]

На 21.12.2020 г. от ЕК – Генерална дирекция „Енергетика“ ни уведомиха, че спрямо посочените от нас фирми, участници в строежа на „Турски поток“, с техника, закупена с европейски средства, е започнала проверка. Цялата програма „Конкурентноспособност“ е прекратена, с наложени 100% санкции за българската държава, а за всички, поименно посочени в сигнала ни фирми, започват нови, цялостни проверки, с налагане на санкции.