2024-07-15

Ден: 08.12.2020

За съжаление трябва да констатираме, че за поредна година наблюдаваме неспазване на действащата законова и подзаконова нормативна...