2022-05-18

3 thoughts on “Разсипаната история на БОЛГ-АРИА

 1. „Някои държави са изградили престижна и туристическа индустрия, присвоявайки постиженията, божествата и героите на предците на българите. Групите за натиск на тези страни ще продължат ревниво да защитават статуквото, защото ако то бъде нарушено, последствията ще бъдат сериозни за тях, както по отношение на финансите, така и по отношение на имиджа“ – фраза, произнесена от американския писател, носител на награда „Пулицър“, Ъптoн Синклер (1978-1968). Той казва: „Трудно е да накараш човек да разбере нещо, когато заплатата му зависи от това да не го разбира“.

 2. КОРИБАНТИ, ИЛИ ХОРСКИ БАНДИ?!?
  ХАР Е РАМА, РАМА, РАМА, ХАР Е ХАР Е!
  Список корибантов
  Акмон. Корибант, участник индийского похода Диониса[10]. Состязался в метании диска на играх по Офельту[11].
  Дамней. Корибант, участник индийского похода Диониса[10].
  Деант. Фригиец, брат корибанта Акмона. См. Малая Азия в древнегреческой мифологии.
  Идей. Один из корибантов, участник индийского похода Диониса[12].
  Кирбант. См. Мифы Крита.
  Комба (мать корибантов). См. Мифы Евбеи.
  Корибант. См. Малая Азия в древнегреческой мифологии.
  Мелиссей. Один из корибантов, участник индийского похода[12]. Состязался в кулачном бою в играх по Офельту[13], также в метании диска[14].
  Мимант. Один из корибантов[10].
  Окифой (Окитоос, «быстрый»). Корибант[15], охранял Зевса[16]. Состязался в беге на играх по Офельту[17].
  Пиррих. По версии, корибант. См. Мифы Крита.
  Примней. Корибант, участник индийского похода[18].
  Сатрап. По Павсанию, прозвище Корибанта. Статуя перенесена из Самика в Элиду[19].
  Сок. Отец семи корибантов[20]. Свергнут Кекропом[21].
  СОК Е ЕДНО ОТ ИМЕНАТА НА ДИОНИС(ОЗИРИС). СОК+САК – ПИСАЛ СЪМ ГО!
  „Едно такова разчитане прави връзка с тракийския Херос (Хермес), гръцкия Херакъл и латинския Херкулес. В Средна Азия са известни имената на племената САКи, СОГ(К)ДИИ и ХОРезмии. САК и СОК са египетските имена на ОЗИРИС – бащата на ХОР. Имената на племената вероятно произлизат от задължението на групи хора да извършват ритуали в чест на САК и СОК(ОЗИРИС) и ХОР.“
  ВЕРОЯТНО САТРАП, ИЛИ СИНОВЕ НА САТРАП СА СЪЗДАЛИ И ПЕР+СИЯ?!

  Тук и връзката с Кабирите и други, все тракийци.
  „… The Kouretes were closely identified with, if not the same as, a number of other rustic daimones–namely, the Korybantes Euboioi (Euboean Corybantes), the Korybantes Samothrakioi (Samothracian Corybantes), the Kabeiroi (Cabeiri), as well as Hoplodamos and his Gigantes, and the Kourete Anytos (Curete Anytus). …“
  ЕЛИНЧЕТАТА ГИ ПРЕДСТАВЯТ И КАТО КЕНТАВРИ. КЕН+ТАВРИ(КОН+ТАВРИ)!

 3. 17 август 2015 г. ·
  Разсипаната ИСТО+ОРИА на БОЛГ+АРИА !
  + Според това, което казва ХЕРРОДОТ / по половина трак и елин / : “ Траките и родствените тям Скити, ВТОРИ ПО ЧИСЛЕНОСТ СЛЕД ИНДИЙЦИТЕ …….“ Та Траките били с висока материална и духовна култура и почти половината Богове в елинският пантеон са Тракийски, около тридесет процента египетски и останалите ЕЛИНСКИ?!?
  + НЕколко века след ХЕРРОДОТ, Демостен се проВиква в проЧутите си филипики, срещу ФИЛИП Втори и неговите поддръжници в Л/А-ТИНА : “ Недостоен македонец е! Не знае елински?!? Дивак и Варварин „?!? Сина му Александер Трети Велики е Първият Македонски Цар, който благодарение на АРИЙ+СТО+ТЕЛЕСен/ роден 384г . пр.Хр. в Стагира , Македония, а баща му е лекар на дЕдото на Александер – Амитад ІІ / научава елински. По повод на езика Георги Раковски в т.4 отбелEзва, че специално за елинските наемници от 3000 души Александeр се обръщал към тЕх на елински?!? И пита тоз Раковски: “ На какъв език е говорил Александeр на останалите федерати от Тракия?!? “ И отговаря, че на същия език, на който са говорели македонците ?!?
  + ТИНкА е жена на слънчевият Бог ТИНко / ДИНкА, ДИНко, ДЕНкА, ДЕНко / ! ТИНИТЕ / ЛАТИНИТЕ / – тракийско племе , са живели около мраморно море нЕкаде около 1000 години пр. ХР.! И първата човешка ДИН+АСТИА в Е ГИ ПЕТ / около 3000 години пр.ХР., според Манетон /, се нарича ТИНИТска?!?
  + Като споменах Георги Раковски, да кажа, че този Болг+Арийски Арий+СТО+Крат е чел и знаел за най – новите ИстООРически и Езико Ведически изследвания и Автори, като Амеде Тиери, Емил Бюрнуф, Ф. Макс Мюлер и много други. За повече информация по темите, проЧетете книгите : том 3 и 4/особенно внимание обърнете на редовете под линия и преПратките / от Георги Раковски, издание на БАН, както и “ Езиците на РАя “ и “ Археология на Езиците „/ специално вижте цитатите от Ф . Макс Мюлер / на Морис Оландер.
  + Според Едуард Шуре във “ Великите посветени „, Александeр е искал да повтори подвизите и нашествието на ДиоНисий / така наречените “ арийски нашествия “ на Исток предприети около 2000 години преди Христа /, започнати от същото мЕсто. Преди да започне войната с Персия, Александър покорява повторно Елада и събира федерати от територията на днешна Сърбия и БОЛГ+АРИА. На Исток той не воюва само на две места – Е ГИ ПЕТ и БАЛКТРИЯ. Във Е ГИ ПЕТ е обявен за Бог и Цар, а във БАЛКТРИЯ се жени за дъщерята на тамошния Цар – Роксана?!? Според един апокрифен Калистен /племенник на Арий+100+Телес /, Александър, виждайки ХОРРАта там, възкликнал: “ Ама те изглеждат като нас, говорят същия език и вЕрват в същите Богове?!? Защо да воюваме тогава с тЕх?!? “ Александер умира на – ( 11.06. 323г. пр. ХР..) Така според елинската версия са създадени “ ЕЛИНСКО – БАЛКТРИЙСКИТЕ ЦАРСТВА „?!? / вижте по темата “ История на древния Исток “ от В. И. Авдиев /
  + После не щеш ли от там, според Михаил Сирийски идват част от БОЛГ+АРИИте?!? И не само те!? Ако проЧетете “ АРИЙСКИЯТ МИТ „/ само Вирхов и Ф . Макс Мюлер стигат до проЗрението, че АРИЙ е Верско Понятие, а не генно-расово / на Леон Поляков ще видите, че почти всички европейски исторически школи са докарвали проИзхода на испанци, французи, германци, италианци и т.н., от Бактрия ?!?
  + ПроФ . д-р, Ганчо Ценов в книгата “ ПроИзход на Българите, българската държава и църква “ пише, че трако-словено-българите не са напущали тези земи, ако и некои от тЕх да са се РАЗСЕЛВАЛИ!? В “ Кроватова България “ доразвива тезата си и вади на бЕл свЕт още неизвестни извори за БОЛГ+АРИЙСКАта ИСТО+ОРИА! В “ Народността на старите македонци „, той поддържа тезата за единният произход на трако-македоно-словено-българите!
  + В статия със същото заглавие: “ Народността на старите македонци “ , проф . Веселин Бешевлиев поддържа същата теза, която и проф. Ганчо Ценов има?!?
  + По отношение на стопанската култура на праБолГ+АРИИте са писали много автори. Ще посоча само професор Геза Фехер / писал основно между двете световни войни /, Тачо Танев и ИВАН КИНКЕЛ – “ СТОПАНСКА КУЛТУРА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ „- 1928 година.
  + Беше направен и “ ТИТан-ичен опит “ от българският Синонимен речник да се съставят два езика: Български и СлАвЯнски, като модерен вариант на опитите на Коминтерна да се створАт: Добруджанска, Тракийска и Македонска народности?!?
  + ТИТан-ична е и смешката, че любимото занимание на БолГ+Ариите било непрекъснато да ЪЪЪкат !
  + Други двама : Фоменко и Носовски написаха “ Арийская империя „, като забравиха да турят едно БОЛГ от пред?!? Хронологията им се базира на зодиака от ДендеРА, но ако метеорит удари Земята, то ОСта и ще се измести бързо и всекакви предишни Зодиаци стават неактуални, защото Наклона / спрямо еклиптиката , в период от 41 000 год . – цикъл на Миланкович/ и Прецесията / в период приблизително 25 920 и по точно 25 776 год . /, започват от Нов Начален Момент! За точно датиране трЕбва да се знаят всички импакти на метеорити със земята и в Кои Моменти / и какви промени в градуси и ъгъл на посока спрямо ПреЦесията /, са станали?!? Но това едва ли е възможно?!? По темата преГледайте „Пазителят на Сътворението“ от Роберт Бовал и Греъм Хенкок, както и „Следите на Боговете“ от Греъм Хенкок.
  + Тук е мЕстото да вметна нЕколко забележки за Езика и Правописните форми: В “ Мала Света ГОРА „/ големата е АТОН-НОТА /, както е известна планинската верига на Осогово, Герман и Сува планина е била осеяна с манастири! / от там и Мала Света ГОРА /. Та в целия този район, както и около 50 – те Болг+Арийски манастира в Косово и Рилският манастир е известен един ТсърК – овен правопис, който е боравел със чистите 17 съгласни и 5/пет/ гласни. Така буквите са точно 22?!? Колко е стар не се наемам да доказвам, но със сигурност Караджич го взема на готово и прибавяйки нЕколко кръгчета към нЕкои съгласни, го обявява тържествено за “ сръбски ?!? / Сърбите, отродени БолГ+Арии, които създадоха и другите еничари-македонистите, под активното “ акушерство “ на силите създали и коминтерна – Никола Пашич, вулгарин от с. Извор, Тетевенско е показателен пример. / Тази “ манастирска “ област е точно до Великата планина / гора / РИ+ЛА/ алир, лира /, както и планината / гората / ОР+БЕЛ / пирин /, както и планината / гората / РОДоПА / родоБА, родоВА /. Много логично е живеещите около РИЛА, да са се нарекли Алири / Илири / Лиритси, по старото контраверсно правило: Бога – РА, а осъзнатия човек – АР!!! КулТ+У+РА; МА+ДА+РА – АР+АД+АМ; КА+БА+РА; МИТ+РА/подсказва движението на РА/; МАНТ+РА; МАНД+РА; ЯНТ+РА; ТАНТ+РА/вижте с ТанГ+РА и ТАнТ+РА/; ОР+ПЕЙ; ОР+ФЕЙ – ЙЕВ+РО, и т.н. … Сричките са думи в думите, четат се в двете посоки и се разместват! Имената на Боговете / в БолГ+Ариа и Е+ГИ+ПЕТ / са корени на думите, а когато се съберат два корена / САК+РА, ХОР+РА, /, се получават особенно свещенни думи!
  + Има един стар начин на писане, наречен „Бустрофедон“. Най ревностни популяризатори преди около 20-30 години бЕха / Бог да прости единия – Й.В. / Тодор Латинов от Егълница и Бай Йордан Вълчев – “ Календар и Слово „, „Последните думи на Исус Христос „/. Писането е от лево на десно, следващият ред от десно на лево и така на зиг – заг! При 22 букви изписването на ТсърКва ясно показва каква е тази ТСърКва – КръСТна! Както на пример беха отбелезали и Йордан Табов и Емил Живков / “ Траките са българи „/ и други / Й.Вълчев и Димитър Съсълов /, че ОлиМП е обратно прочетено Било, или ОлиМП ! Наличието на село “ Родина “ на близо до Олимпия, за мен е много любопитен Факт?!? Топонимията и Хидронимията на половин Елада също!? Изводите си ги правете сами!?
  + Георги Сотиров / преведен от Иван Стаменов. Виж “ ИванСтаменов.ком „/ в своята студия “ Елемента нова про хистория Македоно – Булгарика „, има сходни тези с горните наши учени ХОРРА и освен това се занимава с ЕЗИКА на КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ / родом от Ниш / и доказва, че този РИМСКИ ИМПЕРАТОР е говорил на трако – болгаро – словенски и как езика на древните ГОРТСИ се употребява масово в елинският език, като повечето ФИТО и ЗОО понятия на елински са взети от ГОРТСИте, сиреч са Болгаро – Словенски по произход?!? В “ Убийството на Юстиниановата самоличност “ , Георги Сотиров доказва, че и Юстиниан / родом от Призрен, а баща му е доказвал родство с Константин Велики?!? / и чичо му Юстин са трако – словено – българи! Изброявайки Римските Императори произлезли от Балканския полуостров и Панония, той твърди че:
  Император Година на смъртта Произход
  Константин Велики 337 мизиец
  ( Константин Велики )
  Константий II 358 мизиец
  ( Констанций II)
  Юлиан 361 мизиец
  ( Юлиан )
  Йовиан триста шестдесет и един панонец
  ( Юпитер )
  Валентиниан 375 панонец
  ( Валентиниан )
  Валенс 378 панонец
  ( Валент )
  Теодосий I 395 испанец
  ( Теодосий I)
  Аркадий 408 испанец
  ( Аркадий )
  Теодосий II 450 испанец
  ( Теодосий II)
  Маркиан 457 тракиец
  ( Маркиан )
  Лъв I, Лъв II 474 тракиец ( бес )
  ( Лъв I , Лео II)
  Зено 491 исавриец
  ( Зенон )
  Анастасий 518 тракиец ( Eпир )
  ( Анастасий )
  Юстин I 527 тракиец ( Макед. )
  Justinus I
  + От този списък е добре видно, че Част / ако не и цЕлата / История на Рим като Държава / Царски период, Република и Империя /, може да се разглежда и като СловеноБолг+Арийска / нюанс по темата може да внесе книгата “ Императорите Орфици “ на Роман Томов, както и Здравко Даскалов – статии Авитохол/!? Знае се и това, че АТИЛА / атилио / е Римски Гражданин по Рождение и Висш Стратег / съратник на аЕЦИЙ / в римската армия. После, като Предводител на Униите, той използва за своя основна база ПанОниа / БанОниа, БонОниа /, заобиколена от север от планините ТАТ+РА, на исток от КарПатите / ХорБатите / и от юг от Дунав. Територия заобиколена от САР+МАТИ / тоест БелоДрешковци – или ШОПИ, ГОРТСИ, ГУРТСИ, ГУРАЛИ, ГУТСУЛИ – вижте на Гугъл/.
  + Любезно бих запитал такива знаменити представители на УжБългарската Академична наука, като Георги Бакалов и Божидар Димитров, какво са правили през последните 30 години, та не са видЕли нито ред от писанията на Георги Сотиров, акад . Владимир Георгиев, проф . д – р Ганчо Ценов, Мавро Орбини, отец Паисий Хилендарски, Спиридон Палаузов, Марин Дринов, Христаки Павлович, Георги Раковски, Д. Даскалов, йеромонах Спиридон Габровски, Гаврил Кръстевич, поп Йовчо от Тревна и много други Болг+Арийски АРИЙ+100+КРАТи?!? И ако са чели, защо не са променили нито на йота своите виждания за Болг+Арийската ИстООриа?!? И по този начин са въвеждали в заблуждение огромната част от учащите се в Болг+Ариа и учените в чужбина?!?
  + Известните автори на исторически изследвания и бестселъри: Греъм Хенкок и Робърт Бовал в книгата си “ Талисман “ , от 2005 година, започнаха да поправят БолГ+Арийската в частност, а с това и Европейската и СВЕТОВНАТА Истоориа! Периода който разглеждат е изключително дълъг и АРеала изключително голЕм и не мога да преразказвам, но препоръчвам на читателите да потърсят тази великолепна книга и да я проЧетат! Вижте по темата и Жан Блум-„Рен льо Шато/вестготи, катари, тамплиери/ и Рьоне Нели „Ръкописи на катарите“.
  + Преди тЕх списание “ Авитохол “ публикува мои статии в том ІІ, събрано от предишни броеве на поредицата, които визират исторически неизяснени моменти от Истоорията на ПраДедите ни, но отзвукът в “ академичните “ среди беше остракизъм и осмиване, така както се е проЦедирало с проф. д-р Ганчо Ценов, Г. Раковски, акад. Вл. Георгиев / “ Траките и техният език „/ и много други Болг+Арийски АРИЙ+100+КРАТи. Подобни понятия сега известни предимно като имена са : АРИЙ+СТО+П/б,ф/АН; АРИЙ+СТО+БУЛ;
  + В тези статии поставих въпроса за ВЕРСКАТА ДОКТРИНА / РЕ+ЛИГАта /!!! Това е ОСНОВЕН ВОПРОС за изясняване на БОЛГ+Арийската ИстООриа. БОЛГ+АРИЙ и БОЛГ+АРИА са Верски Понятия Родени във СлОвЕнска Среда!!! СлОвЕните, по рано наричани Белазги, Траки, Илири, ТриБали, Македонци, увеличават своята популация основно на БалКан-ите и Районите около него и впоследствие се разселват във всички посоки. За това говорят с висок глас топоними, като ТАТ+РА, КАР+ПАТИ, ДИН+АРИ и така нататък!!! За това са писали една плейада чехски, руски и други учени, като Мавро Орбини, а oт Болг+Арийските ще прибавя само професор Марин Дринов!
  + Верската Доктрина / РЕ+ЛИГАта / формира понятията за Света и за всичко, което ни заобикаля! Тоест ЕЗИКА! Формира Идеите за Устройство на Обществото! Идеите за Справедливост и ПроСперитет!
  + ГОЛЕМОТО ОТСТЪПЛЕНИЕ, А ИМЕННО НАРУШАВАНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕКЛОНЕНИЕ : 1. БОГ ДУХ – АТУМ; 2. БОГ ОТЕЦ – РА; и 3. СИНА – ХОР;, КАТО ПЪРВЕНСТВОТО СЕ ПОСТАВЯ НА СИНА – ХОР, ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКИ ВОЙНИ!!! САМИЯТ СИН – ХОР Е „ПРЕИМЕНУВАН“ И ОТ ХОР ИСТИ, СТАВА „Х?РИСТИ“, „ХРИСТОС“, ИЗИНИЯТ/“ИСУС“/! Повече по темата може да видите в „Религиозни обичаи“ – 5 тома на Димитър Маринов и „Медното гумно на праБългарите“ и „Златният стоДжер на праБългарите“ от Иван Венедиков.
  + Поясних защо Имената на Бог Дух / АТУМ /, Бог Отец / РА / и Бог Син / ХОР /, са толкова важни за нас Болг + Ариите! Бога РА /, или БолгаРА / и Сина му / ХОР / са посочени като Създатели и Родоначалници на НаРода ни! Това е видно от пръстените от Малая Перешчепина и Вознесенка / открити на (11. 06. 1912 ) година / и монограмите поставени на тЕх, на които са отбелЕзани две от ТИТлите на Болг + Арийските владетели: КОРТ / съдия / и ХОР+БАТ. Тези ТИТли са част от Същностите на Владетеля , а именно: БО+ЯН / главен жАрец /, КУБ+РАТ / главен военачалник /, както и КАНА / главен администратор /. ТИТлите на Владетеля са ПЕТ, така както е и в Е ГИ ПЕТ! Връзката с Е ГИ ПЕТ е явна и за това препоръчвам „Библейски събития“ на Вернер Келер и книгата на ЯН АСМАН – „МОШЕ/МОИСЕЙ/ ЕГИПТЯНИНА“!
  + В глава “ Изход “ на Библията е записано, че Моше / Моисей /, дава съвет на евреите : “ вземете на заем от египтяните злато и сребро и чакайте знак “ И като дошъл момента им дал знак и те побегнали, а египтяните ги подгонили! И завършвам цитата от гл . Изход: “ и така обраха египетският народ „?!? Тука задавам въпроса: А КОЙ ДАВА В ЗАЕМ ЗЛАТО И СРЕБРО НА РОБ!?? Дреха, подслон и нещо за ядене – ДА, ама злато и сребро?!? Друг един парадокс е че евреите/юдеите имат за най проТивни и зловещи народите на ГОГ и МАГОГ?!? А само те ходят в храм наречен СинаГОГа?!?
  + От другото погребение – във Вознесенка / старата, укрепената част на град Запорожие, надвиснала над Днепър и остров ХОРтица и цЕлата околна територия наречена също ХОРтица /, най интересни от намерените предмети там са, Сребърният СОКол и Златните Пръстени с ПЕНТАГРАМИ, с ТОЧКА в ЦЕНТЪРА / могат да се видят в музея на град Запорожие /. Монограма на гърдите на СОКола е разчетен от мен, като ОР+ПЕЙ?!? Това четене е очевидна вариация на Тракийският ОР+ФЕЙ?!? Тоест, това е възможна Шеста ТИТла на Владетеля, ако владее изкуството на МУЗИКАта?!? Това е още една релация между УЖ различните БОЛГАРИИ и ТРАКИ!
  + Има още една ТИТла – ЦАР / ТСАР /, но тя указва периода за който е поставен Владетелят! САР / ШАР е древно понятие за период от време. Има три вида САР / ШАР: 30 години, 12 години и 4 години. По не потвърдени сведения, БО+ИЛският / Болярският / съвет е избирал на 4/във високосна год. /, или 12/във високосна год. / години нов, или е проДължавал управлението на досегашният Владетел?!? Владетелят / Каna+sub+igo, или кана под копие / е пролазвал под късото копие – “ ИГО “ и по този начин е давал клетва да служи/да бъде роб/ на наРода си ! Между Римската и Болг+Арийската Система на Управление се забелEзват доста сходства и релации?!?
  + БОЛГ+АРИА е била държава на ДУХА, така както казва и акад. Лихачов, която е била ДЪРЖАВА за Вси СЛОВЕНИ, УГРО – ФИНИ и част от ГЕРМАНИИТЕ! От тази ДЪРЖАВА се отделят У КРАИНЦИ, РУСИ, КАЗАЦИ, ПОЛАЦИ, СЛОВАЦИ, ЧЕХИ, СЛОВЕНИ, ХОР+ВАТи / виж хорватска история на Мато Марчинко, Боспорско царство в гугъл/, СЪРБИ, както УНГАРЦИ, НЕМЦИ и пороманчените ВЛАСИ / виж картата на Де Гроот от “ Пътят на България “ на Димитър Съсълов, „Първата българска империя“ на Стивън Рънсиман и “ Арийская империя “ на Фоменко и Носовски /. Когато Борис І предава истинската ВЕ+РА / ПриНуден поради това, че е обсаден в Пловдив и приЕма предложението на обсадилите го византийски войски. Избива с измама по – голЕмата част – 52/от 100-тоест Сената / рода, тоест несъгласното мнозинство от Боилите / или АРИЙ+100+КРАТи /, заедно с техните жени, деца и УНУци и ги погребва в днешна Девня /, пита папа Николай: “ Българите вЕрват в Слънцето и Луната. Да ги изхвърлим ли? “ И ги изхвърлят от съзнанието на човеците!? А това е познание за циклите на тези извънземни обекти, които налагат човеците да се съобразяват с тЕх, за да живеят според ПриРодата , или Божественият РА+ЗУМ /рАзУМ, АУМ /! Богинята Майка ИЗИДА-МАРИЯ/земята / има свои цикли, но Тя живее в синхрон с БОГАРА и останалите планети на Слънчевата система и Галактиката !
  + Богинята Майка – / ИЗИДА – Мария / дава началото на свободните иЗИДАри, впоследствие наречени масони/високопоставеният масон Кръстьо Раковски на стр. 85, в „Червена симфония“ на Йожи Ландовски казва, че масонството е лудница със свободен режим/! ЗИДАрите , синовете на вдовицата ИЗИДА, ползват символика и думи / речник / от Е+ГИ+ПЕТ, като такива думи се срещат в ЛаТински и производните му езици, БолгАрийски и останалите слОвЕнски езици, Арамейски, Арабски, Иврит, Елински.
  + От РЕ+ЛИГАТА произхожда юдаизма, който представлява верски опортюнизъм на РЕ+ЛИГАта! Тоест нищо ново и оригинално не е измислено!!! Това е явно от името на юдаисткия бог – ЯХ+ВЕ / ЯХ+БА /. На иврит / Месод и Роже Сабах – “ Тайният код на библията „/, РА се нарича бога на Злото. ЯХ е едно от проявленията на египетският бог на Злото САТ / СЕТ – ЯХ / червеният пустинен ветар /. После, корана, използвал основно текстове от Тората/повече от 100 сури/, ще вземе ЯХ+БА за свой кумир също?!?
  + Двата стълба – ЯЛЧИН и БОАЗ, всъщност са АЛ+ТИН / първия Бог Отец Слънчо / и БО+ЯН / Сина и първия ЖАрец / ! Лукс+ОР , ДУ+АТ / двойник на Силата /, ДУ+АЛ / двойник на Първия /, РИ+ДУ+АЛ / ри+ту+ал /. РОС+ТАУ, или както е правилно К / РОС / Т+ТАУ / кръста – ТАУ /, тоест там се изпитват КАНДИ+ДАТите в тройният пат /. Знака на ГИ+ЗА / жезал, гизал / е Кръг с вписан Пентаграм с Точка в центъра!!! По темата препоръчвам книгата на Роберт Ломас и Кристофер Найт – “ Ключът на Хирам „.
  + Некои като Благо Мерджов / ОРОС – ХОРОС / и други може да ме апострофират, че има други Звезди и планети със Живот на тЕх! Да така е, има, и те са Бащите и Майките на Други Цивилизации и Други Създания! Бог Дух АТУМ обаче е Един! Чрез неговата трансформация / МУТА+ЦИЯ /, се осъществява постоянното обновяване на СВЕТА / Космоса /.
  + Това познание / РА+ЗУМ /, което е скрито от нас са го знаели ПраДедите ни. За това цветовете на знамето ни съвпадат с подредбата на цветовете в Е ГИ ПЕТ : 1. БЕЛ – Божественият / не бесният / цвЕт, 2 . ЗЕЛЕН – цвета на земното копие на РА – Озирис / Бога на Зелената природа / и 3. ТСАРВЕН / цвета на животинският свЕт / на животните и тшоветсите!!! Ако се РАзгледат 7-теТШакри /енергийните центрове / в ТСветове се вижда, че : 1. Бело – най горната, Божествената тшакра, 2. Зелено – Средната или Сърдечната чакра и 3. ТСАрвено/невраст-ения/- най долната, или Половата чакра, са подредени праВилно и точно, така както е трицвета единсТвенно в Е ГИ ПЕТ и БОЛГ+АРИА?!? Това са двата крайни и централния ТСвет от разложената БЕла СВЕТлина / СИА – по е ги ПЕТски /, която ни доставя Слънцето, или БОГАРА / БОЛГА РА/ !!!
  + Седем цвЕта, Седем чакри, Седем музикални Тона, Седемлъчната КорОна на Сешат, Седемлъчната Розета от Плиска?!?
  + Трите жизнени цикъла: 1. Емоционален – 28дни; 2. Физически – 23дни 3. Интелектуален – 33дни, потшти съвпадат с трите най важни слънчеви цикли, тоест каквото става на БОГА+РА, почти веднага се отразява на проЦесите на Земята?!?
  + С тези редове само загатвам за скритие неща / ЗАГАДКИ/?!? За повече подробности преПоръчвам да прочетете книгата на Морис Котерел – “ Пророчеството на Тут+Анк+Амон „!
  + Ако се върнем към църковната Истоориа, веднага ще спомена двама видни БогоСлови и църковни историци, написали своите книги за Истоориата на ХОРистианската Църква: Василий Болотов и Михаил Поснов/виж онлайн библиотека на Яков Кротов/. В тези църковни разкази се вижда как БОЛГ+АРИЙСКАТА ДЪРЖАВА е обявена за ЕРЕТИЧНА?!? Първите ХОРИСТИАНИ са обявени за ЕЗИЧНИЦИ и с това по същество им е обявена война, безпощадна и до последният човек?!? Първите искри приПламват на Апостолският Събор през 50 – тата година от Рождението на ХОРИСТИ ИЗИният, или ИСУс Х?рИсто-с ! Тогава се оформят две не приМирими тези, на които главни водачи и изразители са ПЕТЪР и ПАВЕЛ!!! Партията на апостол Петър защитава тезите, че юдеите могат да ходят в христовите храмове и в СиннаГОГа и останалите вЕрващи са втора категория наречена християни – езичници?!? Партията на Павел казва, че юдеите могат да ходят или в христовите храмове, или в СиннаГОГа и неЮдеите християни са равноправни на юдеите! Сега двамата са един до друг във ВATиКАНА, но на живо са били върли проТивници!!! НЕма да преразказвам, само ще спомена, че свети Павел, свети Ерм, свети Никита Ремесиански и свети Андрей Първозвани са изиграли огромна роля в подновяването на ВЕ+РАта, тук на Балканите и на полуостров Крим!!! „Поради тракийският орфизъм“ на Видка Николова и “ Раждането на Боговете “ от Иван Венедиков, допринасят много за разглеждането на всички аспекти по тази тема!
  + ИстоОРиата на Болг+Ариите и Хазариите е силно преПлетена и за това преПоръчвам „Хазарски речник“ на Милорад Павич, книгата на Игор Шафаревич “ Загадка на три хиляди години „/ вижте стр. 76-79 /, както и книгата на фондация “ ТангРА “ под № 43, “ Българи и хазари „. Особено внимание отделете на статиите на проф. Станислав Станилов и архимандрит Павел Стефанов, както и „Шифърът на Фараоните“ от Ахмед Осман!!!
  + Гонените х?ристиани през четвърти век се преВръщат в яростни гонители и убийци на инакомислещите / едно от първите аутодафета е в РАВЕНА – 371г . / и от този момент започват ВЕРСКИТЕ ВОЙНИ умело маскирани впоследствие като ВАРВАРСКИ НАШЕСТВИЯ. За по голЕми подробности търсете книгите на гореспоменатите автори и моите статии в “ АВИТОХОЛ “ т.ІІ от 2006 година.
  + За голЕма наша радост нещата тръгнаха в положителна посока!? Днес, за ръководител на родната КУЛТ+У+РА е поставен известният бияч на Полицаи и култур трегер ВОЖДИ РАШИт?!? Божидар Димитров е министър без портфейл, а Георги Бакалов шеф на Архивите?!? Петър Голийски е станал доцент!? Тодор Чобанов – Маготин е дин и зам. министър на халтурата! Да иляди нагаждачеството и проСтотията в родната ни БОЛГ+АРИА !
  2009 – 10-01
  Емил Митков Захариев – роден на (11. 06. 1952г . )
  БОЛГ+АРИА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *