Home » Авторски страници, българи зад граница, политика

Въпросът с Болградски район в Украйна не е решен

2020.02.05 Няма коментари
Spread the love

Във връзка с проблема за запазването на Болградски район в Украйна, за който нашето издание писа наскоро (вж. “Има ли кой да чуе апелите за запазване на Болградски район в Украйна?), към нас отново се обърнаха от Дружество “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Болград. Ето какво пишат те, обезпокоени, че:

“…на 4.02.2020 г. Украйна за пореден път игнорира и хиляди подписи на граждани на Болградски район, решението на народните представители на Болградски районен съвет. Взимат се решения, създават се предпоставки лесно да се разпокъса и след това да се ликвидира Болградски район.”

От Дружеството са изпратили на 3 февруари т.г. писмо до украинския президент Володимир Зеленски, българския евродепутат Андрей Ковачев и българския посланик в Украйна Костадин Коджабашев. Изглежда това, че в края на януари премиерът Борисов е провел телефонен разговор с украинския президент, не е довело до реални промени в политиката на украинската държава по въпроса с Болградски район. И няма гаранции, че неговата самостоятелност ще бъде запазена.

“Очаквахме, имахме надежда, че България че се изкаже по въпроса. Чухме гласа на Министър-председателя на Република България Бойко Борисов… Обаче на 04.02.2020 г. Украйна за пореден път игнорира и хиляди подписи на граждани на Болградски район, решението на народните представители на Болградски районен съвет. Взимат се решения, създават се предпоставки лесно да се разпокъса и след това да се ликвидира Болградски район. От десетилетия апелираме към България за подкрепа в нашите борби за българщината в Бесарабия, Украйна… За нашите съседи-сънародници православни гагаузи в Молдова активно се произнесе и мюсюлманска Турция, помощ имат и от Русия. Пример за нас са членките на ЕС Унгария, Полша и Румъния. Техните сънародници – граждани на Украйна усещат подкрепата на родината майка. Правата на тези малцинства в Украйна се спазват, според грижите на съответните държави.” – ни пишат от това българско бесарабско дружество.

Следват цитати от писма до и от различни институции, във връзка с Болградски райн в Украйна, предоставени на нашето издание от Дружество “Св. св. Кирил и Методий” – Болград. Както и информация от сайта на Министерски съвет.

1. Из писмо от Администрацията на Министерски съвет на Р. България, до Министерство на външните работи, 29.01.2020 г. (Писмото в оригинал тук – PISMOJANUARI-1)

“В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи сигнал /с приложена подписка/, подписан от г-н И. Половнюк – председател на дружество „Св. Св. Кирил и Методий“ – Болгард, Украйна и от г-н Д. Кружков – секретар на същото. Изразява се позиция по конкретен въпрос.
На основание чл. 112 – Глава осма „Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за Вашето становище, съобразно компетентността на институцията.”

2. Из прессъобщение на Министерски съвет на Р. България, 31.01.2020 г. (Целият текст – вж. тук.)

„Много важен и градивен елемент на двустранните ни отношения е над 200-хилядната българска общност в Украйна, която винаги сме разглеждали като мост на приятелство и сътрудничество между нашите страни“, категоричен бе министър-председателят Борисов.
Премиерът Борисов и Валери Симеонов изтъкнаха пред президента Зеленски, че изключително важно е Болградският район, населен предимно с украински граждани от български произход, да запази административно-функционалната си цялост в настоящите му граници като самостоятелен окръг. Министър-председателят добави също, че от голямо значение за децата от Болградския район е изучаването на български език. Фокус бе поставен и върху подобряването на инфраструктурата в региона, което пряко влияе върху икономическото му развитие.
„Убеден съм, че продължаването на политиката на съхранение на традициите, езика, културата и обичаите на българската общност в Украйна, е най-добрата гаранция, че българското национално малцинство и занапред ще има ключова роля за сътрудничеството на Украйна с България и ЕС“, каза още министър-председателят Бойко Борисов. Акцент в телефонния разговор бе реализирането на постигната договореност между двете страни за откриване на българско училище в Одеса.”

3. Из писмо на Дружество “Св. св. Кирил и Методий” – Болград, Украйна, до президента на Украйна Володимир Зеленский, българския евродепутат Андрей Ковачев и българския посланик в Украйна Костадин Коджабашев, 3 февруари 2020 г. (Писмото в оригинал тук – kovachev bg).

“Молим за подкрепа в каузата, която ще спомогне на справедливото провеждане на административната реформа в региона, запазване на Болградски район в рамките на един административен окръг за компактно представени граждани на Украйна българи и гагаузи по произход и култура.
Демократичните промени в украинската държава днес, след години на тоталитаризма и авторитаризма, сподвигнаха българското общество – граждани на независима Украйна да вземат активно участие в решението на административната реформа, така очаквана от години наред. Компактното българско малцинство, в региона Бесарабия, представено до 35-40% от населението, в миналото е изживявало доста трудности в реализирането на своите права и свободи. Повече от два века българите тук водят борба за свое оцеляване. Не по своя воля за 200 години земи, населени с българи, сменят своя сюзерен поне 8 пъти. Всяка държавна власт, тук, в миналото упражняваше насилие срещу населението. Трагични събития стават през 1860, 1918 и 1924 година. През 1946/47 година нашето население изживява жесток глад и загуба до 40% от населението. От поколения на поколение се води борба за роден език и култура. Компактно представени в региона, българите тук административно са разпокъсани. Разпокъсани административно, те не могат да бъдат представени пропорционално в структурите на властта в Украйна на различно ниво. За да подкрепи желанието на българите в Бесарабия за участие в референдума за независимост на Украйна през 1991 година, първият Президент Леонид Кравчук публично се изказа при посещението на региона за българско културно самоопределение в рамките на независима Украйна. Заедно с целия народ на Украйна по време на референдума на 01.12.1991 година в Болградски район се провежда и свой референдум за създаване на Болградски национален окръг с резултат 82,8 % “за”. Динамичното развитие на независима Украйна днес повдига пред българското население свои проблеми и задачи. Решението на въпроса е в реализирането на административната реформа. Очакваме, че тази реформа не ще намали статутът на българското население в региона. Една административна единица за българите (Болградский округ) в рамките на компактното им присъствие ще позволи на украинската държава по-ефикасно да се грижи за развитието на региона, за запазване на българския език и култура като част от общоукраинската култура, ще спомогне да се реализират всички международни споразумения и задължения спрямо Европейския съюз. Една държава, поела трънливия път към демокрацията, би могла справедливо да реализира различни варианти на административната реформа според подписаните договори, а именно:
1. Конституцията на Украйна, т. 132;
2. Законът за местното самоуправление на Украйна, т. 6;
3. Рамковата конвенция на Съвета на Европа по защита на националните малцинства, т. 16;
4. Европейската Харта за регионални езици и езици за националните малцинства т. 7, 18;
5. Декларация за правата на националностите на Украйна т. 2, което ще засили позициите на украинската държава в региона.”

4. Из отговор на Министерство на външните работи на писмо от председателя на Дружество “Св. св. Кирил и Методий” Иван Половнюк до различни български институции, 29.01.2020 г. Отговорът е подписан от началника на Политическия кабинет Владимир Миланов. (Писмото в оригинал тук – Letter KiMBolgrad)

“Министерството на външните работи следи с внимание процеса на осъществяване на административно-териториалната реформа в Украйна, част от т. нар. процес на децентрализация на властта в страната, и в частност – сведенията за евентуално разделяне и закриване на Болградски район в Одеска област.
Административно-териториална реформа предвижда да бъдат запазени съществуващите понастоящем в Украйна 24 области, Автономна република Крим и двата града с особен статут – Киев и Севастопол. Запазването им ще бъде за сметка на значително съкращаване на районите във всяка една област, които следва да са приблизително 100 за цялата страна (срещу 490 района при стартиране на реформата). Предвижда се заменянето на сегашните райони с окръзи, които ще са съставени от обединени териториални общини. Към момента, все още не са окончателно определени границите на бъдещите окръзи в Одеска област. Като цяло се предвижда новото административно-териториално разпределение в страната да бъде завършено до местните избори през есента на 2020 г.
Бих желал да Ви уверя, че Министерството на външните работи последователно отстоява правата и интересите на българската общност в Украйна, в т. ч. запазването на административно-функционалната цялост на Болградския район, както и отчитането на волеизявлението на общините, компактно населени с етнически българи, при провеждането на реформата за децентрализация на управлението. Предприемат се необходимите интервенции, вкл. понастоящем, като на всички срещи на високо и най-високо равнище с украинската страна се отстоява съхраняването на целостта на Болградския район. Бих желал да посоча, че в рамките на телефонен разговор с президента на Украйна г-н Володимир Зеленски, проведен на 31 януари 2020 г., министър-председателят г-н Бойко Борисов изтъкна важността на запазването на административно-функционалната цялост на Болградския район в настоящите му граници като самостоятелен окръг, както и голямото значение, което има изучаването на български език за децата от този район.
Използвам повода, за да привлека Вашето внимание върху обстоятелството, че единството на нашите сънародници в Украйна и координацията между техните организации е възлово предварително условие за пълноценното упражняване на правата им, сред които тези, заложени в Закона за местното самоуправление на Украйна и Закон № 157-VIII/2015 г. на Украйна, относно доброволното обединение на териториалните общини.”

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.