2023-09-23

Месец: декември 2019

Но хайде, земетресението в Перник бе природно бедствие... Ала катастрофата с водата в Перник не е природно...
На 8-ми декември, на сценичния декор, освен принцесата Палечка, децата видяха жабока Жоржи и жаба Жаборана, джентълмена...