Home » Archive

Articles Archive for 21 ноември 2019

Авторски страници »

[21 ное. 2019 | No Comment | ]

Сигнал до Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция “Дунавски район” и главния прокурор на Р. България, за проверка на две кариери за изземане на баластра, едната от които и с незаконно сметище на птичи отпадъци. Кариерите се намират край р. Огоста, в землището на Община Монтана.

Авторски страници, история, политика »

[21 ное. 2019 | No Comment | ]

Посланията на това предаване са порочни.
1. Отрича се диктаторския характер на договора, като се счита за нормална международна процедура. По никакъв начин не бе споменато, че всъщност в Ньой срещу България е осъществен съдебен процес по обвинения за геноцид в Сърбия и нарушения на Хагските конвенции за водене на война, и поради тази причина няма никакви преговори, които да са предмет на договаряне. Не бе коментирано, че България е подложена на система от обвинения, основани на системни фалшификации, подготвени от Сръбския генерален щаб на армията и Сръбското правителство чрез фабрикуването на т.нар. международни анкетни комисии.