2024-07-14

Ден: 21.11.2019

Посланията на това предаване са порочни. 1. Отрича се диктаторския характер на договора, като се счита за нормална...