2024-06-25

Ден: 19.11.2019

Кой знае защо, тази първостепенна тема за морската индустрия и корабоплаването, остана незабелязана през месец септември 2019...