2023-05-30

Ден: 11.11.2019

АКАДЕМИЧНА ПОДКРЕПА от две български академии на предложението за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето...