Home » Авторски страници, политика

Законопроект за удължаване срока на задграничните паспорти. Заседание на парламентарна комисия

2019.05.08 Няма коментари
Spread the love

На 11 април т.г. се провежда извънредно заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание, при следния дневен ред: 1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10 от 27 февруари 2019 г., внесен от Андон Дончев и група народни представители; 2. Разни. Законопроектът, който вече е бил разгледан от друга парламентарна комисия – тази по вътрешна сигурност и обществен ред, предлага малка промяна в Закона, касаеща срока на валидност на задграничните паспорти, с цел уеднаквяване сроковете с останалите документи – шофьорските книжки и личните карти. Предложението е срокът от 5 години да се удължи на 10 години. След кратка дискусия, членовете на Комисията одобряват Законопроекта.

Следва текстът на стенограмата от това заседание на Комисията, която е публикувана в сайта на НС.

П Р О Т О К О Л
№ 31

На 11 април 2019 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10 от 27 февруари 2019 г., внесен от Андон Дончев и група народни представители.
2. Разни.

Заседанието бе открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Андон Дончев.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Имаме кворум и откривам заседанието.
Дневният ред се състои от две точки. (Изчита дневния ред.)
Има ли други предложения за дневен ред? Няма. Подлагам на гласуване предложения дневен ред. „За“ – 11, против и въздържали се няма. Приема се.
Преминаваме към

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Ще представя Законопроекта, както го представих миналата седмица пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Става дума за малка промяна в Закона, касаеща срока на валидност на задграничните паспорти с цел уеднаквяване сроковете с останалите документи – шофьорските книжки и личните карти. Предложението е продиктувано от желанието на много наши сънародници извън страната, които имат проблеми с придвижването, за да им се спести време и нерви от намаляването на административната тежест, като се спестят допълнителните разходи на хората. Предложението е срокът от 5 години да се удължи на 10 години.
Това беше дадено като обещание през август 2017 г. от г-жа Захариева, но понеже още няма промяна, решихме да ускорим процеса.
На предишната комисия предложението мина гладко, без противоречия. Ще има допълнителни предложения от Министерския съвет, които ще разглеждаме между първо и второ четене. (Съобщава гостите на днешното заседание.)
Давам думата на г-н Ципов.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: И във водещата, и в тази комисия изразяваме принципна подкрепа по Законопроекта.
Ще представя фактология във връзка с поетия ангажимент от вицепремиера и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева за въвеждането на нов образец – документ за самоличност. През есента на 2017 г. МС одобри модел за централизирана персонализация на българските лични документи във връзка с предстоящата през 2021 г. подмяна на огромен брой документи за самоличност. През 2018 г. беше внесен от МВР и МС одобри на 7 март новите идейни проекти за лични документи. През лятото на миналата година открихме процедура за новата централизирана система за персонализация на българските лични документи. Забавянето не е свързано с нежелание да се въведе нов образец за самоличност, но всеки нов образец трябва да бъде утвърден от МС. Както през 2000, през 2010 г. и сега се надяваме да въведем такъв нов документ. Подготовката започна през 2016 г. Бяха приети промени в Закона за българските лични документи, които трябваше да влязат в сила от 1 януари 2018 г., но срокът беше удължен до 1 януари 2020 г. Това е обвързано с необходимостта от приемането на други нови образци.
Предвиждаме два нови образци – временна карта за самоличност с цел отклоняването от правосъдие на лица с наложена мярка за процесуална принуда по НПК – забрана за напускане пределите на страната. Другият нов образец е карта за пребиваване на служител от структурите на НАТО, който пребивава постоянно на територията на България. Този документ беше вече въведен със съответни промени в Комисията по отбрана.
Пред водещата комисия изложихме становище в подкрепа, но имаме някои бележки:
Необходимо е да бъде запазена 5-годишната валидност на паспорта – първо, по отношение на лицата, ненавършили 18 години (при тях промените на биометричните данни са динамични); и второ, МВР стигна до заключението, че е необходимо да дадем възможност за избор на българските граждани – дали да изберат валидност на паспорта 5 или 10 години, защото за паспорт с 10-годишна валидност ще са необходими повече материали. Предвижда се той да бъде с 48 страници, докато сегашният паспорт е с 32 страници. Предвижда се различна такса за издаването на двата вида паспорти. Нашите разчети са за увеличение с 50% на сегашната такса за 10-годишните паспорти за обикновена услуга.
Представили сме на водещата комисия определени бележки и се надявам да бъдат подкрепени от народните представители.
Миналата седмица МС одобри други промени в Закона за българските лични документи. Водихме разговори с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Добре е да бъдат разгледани през следващата седмица и да влязат в пленарната зала заедно, а ако бъдат одобрени на първо гласуване, биха могли да се обединят в общ законопроект.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря.
Колеги, имате думата за въпроси.

КРАСЕН КРЪСТЕВ: След като чухме становището на МВР, ние ще подкрепим законопроекта.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Други изказвания? Няма.
Направил съм таблица-справка с разценките на този документ. Сегашната цена е 22 долара за обикновена услуга и при 50% увеличение ще стане 33 долара, което е на нивото на Словакия, Словения. Учудващо е, че в Испания документът е доста по-евтин. В Чехия 10-годишният паспорт е 27 долара. Ние се поставяме на нивото на Славения и Словакия. Разумно е и предложението гражданите да могат да избират срока – 5 или 10 години.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Към настоящия момент в международния паспорт за 5 години има електронен носител, в който има биометрични данни. Паспортът за 10 години също ще има електронен носител, но съгласно приетите в края на 2016 г. промени в Закона се предвижда електронният носител да съдържа и електронна идентичност, предвидена в действащия Закон за електронна идентификация. Повечето от държавите, които спомена г-н Дончев, не са въвели такъв електронен носител, който да има биометрия и електронна идентификация. Това е т. нар. електронен паспорт. В много малко държави от ЕС е въведен този вид паспорт, който дава възможност за по-лесно преминаване на електронните гишета на летищата и за електронни административни услуги. Идеята на МВР е, издавайки този нов документ за самоличност, да предостави възможност на гражданите да ползват качествени електронни административни услуги от държавата и да преминават, без да чакат на опашки, по летищата. През следващите години такава възможност ще се създаде и на сухоземни контролни гранични пунктове.

КРАСЕН КРЪСТЕВ: За 2018 г. нашият паспорт се е изкачил от 21-во на 16-о място по сила и по свободен достъп. От 153 дестинации, по които можехме да пътуваме през 2017 г., са станали 169 – безвизово. Унгария, Словения и Малайзия са на 9-о място по безвизови пътувания, а Словакия е на 10-о място със 179 безвизови пътувания.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: В някои области имаме положителна динамика.
Мисля, че можем да приключим с дебатите.
Подлагам на гласуване Законопроект № 950-01-45 от 27 февруари 2019 г., внесен от Андон Дончев и група народни представители.
„За“ – 11, против и въздържали се няма. Приема се.

По

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,
ако няма предложения, предлагам да закрием заседанието.

(Закрито в 14.50 часа.)

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.