2022-08-09

Месец: април 2019

Марийка Томова, майка и настойник на 17-годишния Румен Петров Томов-Каллмир, е изпратила преди два дни до Българското...