2024-04-14

Ден: 16.04.2018

Федералният окръг Колумбия призна българския като чужд език в дипломите за средно образование. Департаментът по образование на...