2024-04-21

Ден: 24.04.2018

"1962–1977: основател и директор на Института по клетъчна биология при Националния съвет за наука в Рим. Работи...
„В това време, ние, Франция и САЩ, имаме много голяма отговорност... Ние сме гаранти на съвременната многостранност...