2024-05-18

Ден: 17.04.2018

Не знам дали кметицата на „Младост” е виновна или невинна. Знам със сигурност, че е много удобна жертва. Понеже...