2024-07-12

Ден: 04.12.2016

Благодарение на извратената медийна и обществена среда в България, в съзнанието на редовия българин човек не може...
На съвместно събрание на Трънско културно-просветно дружество "Руй" и Сдружение „ТРЪН", след задълбочено запознаване с инвестиционното намерение...