Home » Archive

Articles Archive for 22 декември 2016

Авторски страници, българи зад граница »

[22 дек. 2016 | No Comment | ]

Стефан Кенов, председател на КПБЧ: “С ясното съзнание, че най-вероятно няма да мине, с ясното съзнание, че няма да мине и в Комисията, дори да мине в Комисията, няма да мине в залата, но виждаме, че животът на това Четиридесет и трето Народно събрание приключва и най-вероятно след няколко месеца ще има и Четиридесет и четвърто Народно събрание, но в дейността си Министерството на външните работи може да направи няколко крачки към удовлетворяване на искането на българските общности за създаване на тези съвети по сега действащото законодателство. Както каза и господин Вангелов – стратегията я има, Закона го има от години. Желанието на българските общности също го има. И наистина дипломатическите и консулските представителства можеха да направят нещо досега. Заявявам своето желание и наистина ще гласувам „за“ сега, но молбата ми към господин Хаджийски и към професионалното ръководство в Министерството на външните работи и служителите е наистина да мислят в тази насока дори и по време на служебното правителство, да се започнат действия по избор на обществени съвети по сега действащото законодателство.”

Авторски страници, литература »

[22 дек. 2016 | No Comment | ]

Прозорецът към улицата светеше. Опрял нос в стъклото, Исус чакаше и щом зърна Ирина, радостно замаха с ръка. Малко преди да отвори пътната врата на бедната къщичка, тя чу, че моторът на колата изключи. След това хлопна и вратата. С няколко бързи крачки Йосиф ги настигна и заизкачва заедно с тях стълбите. Очите на Исус изкряха от радост и учудване, че толкова много хора идват на гости. В стаята, макар и малка, се намери място за всички. Мария взе Исус в скута си, а Роза, майката на Исус, донесе цяла тава с мекици. Севернякът нахално, като нежелан гост, искаше да се промъкне и той през пукнатините на прозорците и вратите. Ирина разопакова кораба, постави го на масата и до него запали свещ. Като мистични призраци по стените изплуваха сенките на платната, а пламъкът освети един стар и изтърбушен диван, на който седяха Мария, Исус и Йосиф.
Беше Бъдни вечер.

Авторски страници, българи зад граница »

[22 дек. 2016 | No Comment | ]

За поредна година, на мило тържество, децата от Българското училище в Ел Ей – “Св. св. Кирил и Методий” напълниха сърцата на гостите с песни и танци, посветени на най-красивия и светъл празник Рождество Христово.