2024-07-15

Ден: 26.12.2016

Post-truth е прилагателно и означава "обозначаващ обстоятелства, в които обективните факти имат по-малко влияние върху оформянето на...