2024-06-23

Ден: 16.12.2016

Не така обаче стоят нещата в държавите от бившия социалистически лагер. Поради липса на върховенство на закона...
В ПРОГРАМАТА на това гостуване са предвидени: - Обучителни концерти по музика за български ученици на възраст между...