2022-07-01

Месец: май 2016

Публикуваният по-долу материал е доклад, изпратен още през далечната 1996-та за годишна историческа конференция във Варна, където...
Тази публикация съдържа хронология за назначаването и уволняването на един и същи човек за изпълнителен или зам.-изпълнителен...