2024-07-13

Ден: 04.12.2015

Гражданската организация „Народно социално движение” внесе на 2.12.2015 г. писмо до министъра на образованието, изразяващо несъгласие с...
Исках да разкажа тази история още преди месец, когато в нашето училище дойде онова италианско семейство. Дни...