Home » Авторски страници

Правителствена комисия си затваря очите за язовир “Огоста” – Сигнал до М. Шулц и С. Викстрьом

2015.03.04 2 коментара
Spread the love

 

До Martin SCHULZ
Председател на Европейския парламент

До Cecilia WIKSTRÖM
Председател на Комисия по петиции при Европейския парламент

Копие:

До Росен Плевнелиев
Президент на Република България

До Бойко Борисов
Министър-председател

До Сотир Цацаров
Главен прокурор

.

СИГНАЛ

.

от Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, българско гражданство, с адрес (следват данни за точен адрес, имел, телефон – б.р.)

от Огнян Цеков, секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека, българско гражданство, с адрес (следват данни за точен адрес, имел, телефон – б.р.)

 

Относно:  България – Правителствена комисия си затвори очите при обследване на язовир “Огоста”, заплаха за националната сигурност с потенциално трансгранично увреждане в Румъния

 

Уважаеми господин SCHULZ,

Уважаема госпожо WIKSTRÖM,

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, заедно с първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев, се обръщат към Вас с тревожен апел за намеса относно продължаващо скриване на истината за недовършеното строителство на втория по големина на Балканския полуостров хидровъзел “Огоста”, с определено значение за националната сигурност и с риск за потенциални трансгранични вреди дълбоко в територията на Румъния в случай на сериозна авария.

По наш сигнал министърът на вътрешните работи Веселин Вучков назначи комисия за обследване на язовир “Огоста”, която заседава под егидата на областния управител в Монтана през м. м. 01. и 02.2015 г. На второто от трите заседания на комисията бе поканен да присъства и инж. Петър Пенчев като представител на неправителствените организации, за жалост недопуснат в третото заседание при окончателната редакция на финалния Протокол, който бил вече представен на г-н Веселин Вучков за одобрение.

Тъй като опитът ни за представяне на притежавани от нас документи от строителството и експлоатацията на язовира, както и актуални фотоси на терен, бе подминат от въпросната комисия без обяснения, ние бихме искали да изпълним нашия граждански дълг и да привлечем Вашето внимание върху следните факти и обстоятелства, отхвърлени като ‘несъществуваща’ реалност от последната “Правителствена комисия януари-февруари 2015 г.”:

1. Язовир “Огоста” е с неизградена цялостна инжекционна завеса под язовирната стена, което по проект е трябвало да прекъсне подземните хидравлични връзки от чашата на язовира към град Монтана и района до р. Дунав през силноразвития карстов терен. Останали са неизградени 80 метра откъм ляв скат и 240 м. откъм десен скат, документирано в протокол от 1995 г. на Правителствена комисия, когато независимият експерт инж. Илия Недеков се бе запознал с цялата налична документация, в това число и с предоставената му от нашия експерт(вече покойник) инж. Иван Кирков – работил като ръководител на инвеститорския контрол по време на строителството на язовира (тази документация се намира при нас, но сегашната комисия не прояви интерес към нея?!).

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m5a02f9e0

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_443e2c2b

2. Видими с просто око доказателства за водния подем под стената са корелацията от нивото на язовирните води на тези в карстовото езеро “Извора” – под Баира южно от гр. Монтана и в дренажите около бившата “Изложбена зала”, както и мокрите петна на сухия откос на язовирната стена, които са в частта на 80-те метра без инжекционна завеса откъм ляв скат.

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m2beb6427

По-долу в едър план на горната снимка се откроява видимата граница между сухите (непокрити с растителност) и мокрите (обрасли с лишеи и трева) камъни в основата на язовирната стена.

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m7e7a4245

3. Затаяване на истината представлява записаното в протокола на сегашната комисия, че на мокрия откос нямало ‘изнесени’ камъни, а те били само ‘разместени’:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_599742aa

и дълбоката кухина под последната берма преди короната на стената – вижда се над ‘висящата във въздуха’ берма линията на достигнатото ниво на водите през есента на 2014 г.:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_4acb96bf

4. Наличието на пряка хидравлична връзка между дъното на язовирното езеро и карстовия водоизточник “Извора”, която не е била прекъсната по време на строителството, е била скрита от Приемателната комисия за язовира, заседавала на 31.12.1986 г.:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_7f82b9bb

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_7de35d10

Горе след номер 2.25. “Пиезометри” е трябвало да бъде представен и приетият заедно с него на 22.12.1986 г. още един документ: “Инжекционна завеса” със задача “Определяне на мястото на връзката водохранилище-карстов извор по оста на язовирната стена”, което е доказателство че Приемателната комисия от 31.12.1986 г. е заседавала при умишлен недостиг на информация:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m113dda2c

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_17cd8ecfOgosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_72e21c31

 

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m78d8b3ab

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_4aefe667

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_3d49a77f

5. Разработването на тази скрита от Държавната комисия на 31.12.1986 г. документация, е било заявено още през 1982 г. от Главния инженер на обекта Архангел Джерекаров:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_476ce925

6. Не са изпълнени предписанията от 1969 г. на поканения за експертиза инж. Борис Павлин от Загреб, бивша Югославия, че надеждността на язовира зависи от инжекционната завеса: “инжекционната завеса пази язовирната стена, а стената пази града и неселението”:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_2d4d25e3

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_3b6e1f18

7. Още на петата година от началото на експлоатацията тревожно звучи докладът на инж. Красимир Славейков, по-късно и управител на “Напоителни системи”-Монтана”, за наличие на тунели с отвори от 2 до 8 метра на дълбочина от 16 до 28 метра, както и за мокри петна под язовирната стена при все още ниско ниво на водите в язовира:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_3d5ce2abOgosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m1e6156f9

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m15a37630

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_58db9e76

8. В десния скат големите течове са обусловени от грубото нарушение на проекта – вместо от платото на брега, обозначен на по-долната карта като “Кариера №3”, баластрата е добивана от заливаемата част на брега, с което е разрушен естествения понур и така се е създал свободен ход за язовирните води, излизащи в десния скат под язовирната стена.

8.1. Налично свлачище в десния скат, което не бе наблюдавано от сегашната комисия и този факт не бе коментиран от Правителствената комисия през м. м. 01. и 02.2015 г.:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_3154ab3e

8.2. Терените на “Кариера №3” (южно от язовирната стена), макар и заплатени с държавни средства за отчуждаване като сервитутна ивица, са умишлено незаконно ‘спестени’ при строителството … за по-нататъшно във времето обсебване от ‘правоимащи’ властници.

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_24d3e931

8.3. Ето я днес незаконната кариера за баластра – бил е отнет естественият защитен понур на брега, а на мястото на “Кариера №3” от горната карта по-късно та и до момента върху сервитутната ивица има строежи на ‘богоизбрани’, “узаконявани” от Община Монтана.

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m30e0eda9

8.4. Увеличени са десетократно водите в десния скат спрямо лично наблюдаваните от нас в началото на 90-те години от миналия век, но и този факт не бе коментиран от Правителствената комисия през м. м. 01. и 02.2015 г.:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_37d0b511

9. Висок риск представляват неизправният падащ савак-Главен затворен орган, намиращ се в кулата в близост до стената, за нормалното изпускане на водите в р. Огоста,

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m8274198

както и липсата на проектирания резерв за аварийно източване откъм Помпената станция западно над гр. Монтана, защото там не е изграждан какъвто и да е отводнителен канал и няма да може да се ползва в случай на несработване на главния затворен орган в горната кула – в този случай водите ще залеят директно естествената котловина на целия областен град:

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m5aa1187

10. Поради безхаберието на националните български власти днес с тази Правителствена комисия през м. м. 01. и 02.2015 г., което затаяване на истината (състав по чл. 313 от Наказателния кодекс) датира още от времето на командния социализъм в миналия век с разрешението от Григор Стоичков за незаконното приемане на хидровъзела,

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_478e9048

ние днес питаме: КОЙ? ще извърши експертно проучване на незавършеното огромно хидротехническо съоръжение с 500 милиона кубични метра вода, вместо да ни се изпращат в гр. Монтана формални комисии със задача: “ДА НЕ СЕ ПЛАШИ ГРАЖДАНСТВОТО!”!

Иначе ние не можем да се уповаваме нито ‘да пукне’ “черешовото топче” край рибарниците непосредствено под язовирната стена, захранвани от преместената незаконно баластриера,

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_m6bccd677

нито имаме заблуждение да вярваме че ни закриля отвергнатата от историята “сталинска петолъчка” в близост до язовирните води върху стената на недовършения строеж.

Ogosta_sled-Pravitelstvena-komisia_02.2015_html_6a0c7e5c

С уважение:

Инженер-математик Петър Пенчев,
член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

 

Огнян Цеков,
секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека

 

 

2 коментара »

  • Петър Пенчев said:

    Днес от Европарламента ни съобщиха писмено, че започват работа по горните доказателства.

    С благодарност на Еврочикаго за публикацията, която даже и в Северозапада ниКОЙ журналист не посмя да подкрепи – такова лижене на подметките на властта не е имало и в тодорживковото време.

  • Моника Люински said:

    Соросоидите много се дразнят от паметника с петолъчката.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.