Home » Авторски страници

Дипломатически институт към МВнР, конкурс за изследователски проект

2015.03.28 Няма коментари
Spread the love

Untitled1

.

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Р. България обяви втори национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема

„Предизвикателства и перспективи за развитие на Черноморския регион

и мястото на България в него”.

.

Реализацията на проекта има за цел да подпомогне българската дипломация в процеса на дефиниране на националните приоритети за развитие на региона и да съдейства за формиране на национална експертиза и по-доброто познаване на региона чрез:

Характеристика на Черноморския регион от историко-политическа, етнокултурна, геополитическа, външнополитическа, икономическа, екологична и прочие гледни точки (Черноморския регион като географски кръстопът с глобално значение)

Преглед на основните формати и инструменти на сътрудничество в Черноморския регион и предизвикателства пред регионалните интеграционни процеси

Анализ на регионалните и глобални фактори, влияещи върху сигурността в Черноморския регион

Очертаване на българската визия и интерес за развитие на Черноморския регион

Резултатите от проекта следва да бъдат обобщени под формата на експертен, информационно-аналитичен доклад с обем в рамките на 80-100 стандартни машинописни страници (144 000-180 000 знака), който да завърши с конкретни експертни изводи и препоръки относно изследваната проблематика.

.

Период на осъществяване: Проектът ще започне на 11.05.2015 г. и ще завърши в срок от четири календарни месеца.

Финансово подпомагане: Дипломатическият институт отпуска стипендия в размер на 1000 лв. за целия период на проекта.

Условия за участие: В конкурса могат да участват лица с научно-образователна степен „магистър” или „доктор”, притежаващи необходимата научноизследователска и експертна компетентност.

.

Необходимо е да изпратят следните документи:

Заявление до директора на Дипломатическия институт за участие в конкурса.
Автобиография (европейски образец)

Работен план на изследователския проект в рамките на 8-10 стр., в който в обобщен вид са изложени основните виждания и познания на кандидата по изследваната проблематика, направен е преглед на събраната литература, посочени са методите и други аспекти на изследването, с които кандидатите смятат за важно да запознаят членовете на оценяващата комисия.

Списък и резюме на научните и експертни публикации.

.

Желаещите да участват трябва да изпратят необходимите документи до 9.04.2015 г.:

На електронна поща: [email protected]

На пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2

Класиране и избор на кандидата:

Кандидатите с одобрени документи ще бъдат поканени да проведат събеседване с оценяващата комисия, включваща ръководството на Дипломатическия институт и представители на специализирани дирекции на МВнР, свързани с темата.

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.