Home » Авторски страници

Вик за Правосъдие

2014.12.16 Един коментар
Spread the love

Вчера, 16 декември 2014 г., известният български политик, юрист и учен, непреклонен защитник на човешките права и Политзатворник №1 на комунизма в България (според „Amnesty International“) Янко Николов Янков-Вельовски е изпратил Отворено писмо до 50 посолства и представителства на различни международни организации. Сред тях са посолствата на САЩ и на страните от ЕС, както и на организациите: Световната Банка за България, Постоянното Представителство на Международния валутен фонд в България, Представителство в България на Европейската банка за възстановяване и развитие и др.

Поместваме текста на това вече двадесет и първо Отворено официално писмо (Граждански обвинителен акт), чиито оригинал може да бъде намерен публикуван ТУК (линк)

 

————————————————–

Двадесет и първо Отворено официално писмо –

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и

25 години НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

Граждански обвинителен акт

.

Ваши Превъзходителства,

Точно преди четвърт век, на „Хелоуин“, 31-ви Октомври 1989 г., след пълно шестгодишно „пребиваване“ в комунистическия затвор, Червените Чудовища ме „освободиха“ от „малкия“ затвор и ме „настаниха“ в „големия“ затвор, наречен 10 дни по-късно „Свободна и Демократична България“.

Категоричен съм, че поне за мен и за моите най-близки хора вторият затвор се оказа НЕ по-малко кошмарно жесток и смъртоносен от първия и много по-перверзен от него.

Освен това, точно преди четвърт век, на 10-и Ноември 1989 г., под прецизно организираното непосредствено ръководство на Кремълския бастион на Червените Чудовища и при неимоверно раболепното тотално и по същество престъпно съучастническо обезпечение не само на т. нар. „Запад“, но и на всички други, т.нар. „демократични“ държави в света (и техните дипломатически представителства в София),
под камуфлажното прикритие на лозунга и знамето на „свободата“, в България бе извършена Втората комунистическа революция, с която българските Червени Чудовища се освободиха от задължението да провеждат само селективен геноцид и предприеха стратегията на интензивния тотален геноцид.

Впрочем, именно С ОГЛЕД НА И В КОНТЕКСТА НА тези два „юбилея“ още на 23-ти Януари тази година предприех настоящата адресирана до всички Вас ИНТЕНЗИВНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНА СЕРИЯ, с пределно очевидната надежда да се опитам да разбера
дали Вашата официална защитна битка срещу визираните Чудовища е истинска или е само ритуално-сценична бутафория, прикриваща евентуалното наличие на финансово-икономическа и ресурсно-геополитическа заинтересованост от провеждането на визирания геноцид.

При това, Ваши Превъзходителства,

Още в самото начало на настоящето мое официално писмо до всичките Вас се чувствувам длъжен да подчертая един заслужаващ особено прецизно внимание дълбоко симптоматичен и поне за мен НЕИМОВЕРНО АКТУАЛНО ЗНАЧИМ ФАКТ:
ДОКАТО само преди броени няколко дни представителите на най-висшата официална държавна власт в САЩ открито, ясно и публично се отказаха от провежданата досегашна стратегия на прикриване на престъпленията, извършени в следствената и затворническата база на ЦРУ в Гуантанамо срещу несъмнено пределно ясните терористични престъпници от „Ал Кайда“ и публикуваха специален обширен „Доклад“,

ТО ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК, включително и днес, включително и в същия този момент не само днешна Русия, като пряк приемник или наследник на отговорността на СССР, но и САЩ и целият т. нар. „Демократичен Запад“,
ВСЕ ОЩЕ НЕ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНАТА СИ СТРАТЕГИЯ да прикриват, да оневиняват и да предпазват от Правосъдие
КАКТО виновниците за престъпленията, извършени в несъмнено МНОГО ПО-ЗЛОВЕЩИТЕ следствени, концлагерни и затворнически бази на българската комунистическа Държавна сигурност (ДС),
ТАКА И виновниците за престъпленията, извършени от правителствата на функциониращия от 1989 г. до днес ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, превърнал цялата територия на България в зона на неимоверна тотално геноцидна мизерия, не само прогонила почти два милиона емигрантствуващи, но и (отделно от нормалната смъртност) погребала почти два милиона души.

ІІ.

Ваши Превъзходителства,

Вие, несъмнено, превъзходно знаете, че Правото е един от стълбовете, върху които се крепи ВСЯКО ОБЩЕСТВО И В ЧАСТНОСТ КАКТО ВСЯКА ДЪРЖАВА, ТАКА И МЕЖДУДЪРЖАВНАТА (МЕЖДУНАРОДНАТА) ОБЩНОСТ.

Неспазването му,  независимо от кого – от индивидуални, частни или институционални лица или от корпоративни субекти (парламенти, правителства, дипломатически представителства и пр.) – задължително, РАНО ИЛИ КЪСНО, води не само до неминуема наказателна и репараторна отговорност, но и до нравствено заклеймяване.

Творецът ни е заповядал да отстояваме Справедливостта (като тъждествена на Правото) със сила и мъжество. Днес, обаче, врагът на човека ни е отнел Силата, но е неспособен да ни лиши от Куража. И ако някои от Вашите предшественици или самите Вие сте се надявали, че ще дочакате деня, в който аз ще отстъпя от Правото, просто мисленето Ви е било напълно неадекватно!

За пореден път Ви припомням:

*че още през 70-те години бях предприел моята напълно легитимна „битка“ срещу Червените Чудовища именно за безупречно точно спазване на принципите и нормите на Правото;
*че през 80-те години бях предприел моите интензивни опити да предизвикам вниманието и ангажираността с тази кауза на точно 24 базирани в София дипломатически представителства, т.е . на точно 24 Ваши предшественици;
*че именно заради тази моя „вина“ не само лично самият аз, но и всичките мои най-близки хора бяхме подложени на неимоверно жестоки репресивни третирания, в резултат на които повечето скоропостижно починаха и фактически бяха избити;
*че веднага след излизането ми от ШЕСТГОДИШНИЯ ЗАТВОРНИЧЕСКИ АД, фактически броени минути след освобождаването ми от затвора, още преди да съм видял и прегърнал последните останали живи, но вече безнадеждно болни и чакащи смъртта си мои най-близки хора,
аз посетих едно от тук визираните посолства (това на САЩ!), след което, буквално още на другия ден и следващите дни, посетих още няколко посолства (на Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Холандия, Италия),
и оттогава досега просто не съм спирал да се обръщам към Вашите предшественици и към самите Вас,
ЗА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО
и за налагане на наказателна и репараторна отговорност на всички негови нарушители.

За мое неимоверно голямо съжаление, обаче,
както още тогава – ПРЕДИ ЧЕТВЪРТ ВЕК,
така включително и днес,
всичките Ваши предшественици и всичките Вие,
така или иначе, повечето мълчаливо и конклудентно, но някои все пак достатъчно открито и ясно ми даваха и дават да разбера и да проумея, че Вашите държавнически и политически господари или ръководители, действувайки на някакво високо международно, междудържавно а може би – междумафиотско ниво
В ПЪЛНО ДРАСТИЧНО И ПО СЪЩЕСТВО ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ И НОРМИ, на своите вътрешноправни принципи и норми и на българските вътрешноправни принципи и норми
са били поели „джентълменски“ или по-точно парнтньорски мафиотски ангажимент
в абсолютно никакъв случай да не допуснат възможността да бъде потърсена наказателна и репараторна отговорност за престъпленията не само на класическите комунистически чудовища, но и на техните институционални и персонални НЕОкомунистически наследници.

Вие, Ваши Превъзходителства, несъмнено превъзходно знаете или поне професионално сте длъжни да знаете съдържанието на моите, адресирани до Вас и надлежно предоставени Ви, текстове на предишните ми официални писма.

Това е ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО мое Отворено официално писмо до всичките Вас, имащо, поне според мен, несъмнения характер на
ДИРЕКТЕН ГРАЖДАНСКИ ОБВИНИТЕЛЕН АКТ;

всичките предходни са НАДЛЕЖНО ПРЕДОСТАВЕНИ на всичките Вас, публикувани са в моя Интернет-сайт, предоставени са на повече от 150 (сто и петдесет) български и чуждастранни информационни агенции и предстои да бъдат публикувани в отделна документална книга на български и на английски език.
Впрочем, всичките Вие превъзходно знаете или поне сте длъжни професионално да знаете, че не само в България има статуса на „публична тайна“, но и че редица международни институции вече многократно официално са оповестявали ФАКТА, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ СА ТОТАЛНО КОНТРОЛИРАНИ ОТ т.нар. „ОЛИГАРХИЧНИ“, НО ВСЪЩНОСТ МАФИОТСКИ, СТРУКТУРИ, и че несъмнено именно това е факторът, поради който тези мои официални писма до всичките Вас имат статуса на „медийно несъществуващи“.

Поне за мен е пределно ясно, че и Вашето тотално премълчаване на факта на съществуването на тези мои официални писма до Вас се дължи на абсолютно същия механизъм.

Поради това и не очаквам нищо Правосъобразно и нищо Хуманносъобразно от Вас, но Ви пиша с крехката надежда, че някога в бъдещето все пак ще има, ако не Земно, то поне Божие, Правосъдие –
не само над непосредствените престъпни дейци, чиито престъления още от 80-те години съм започнал да Ви посочвам и до днес не съм спирал да Ви посочвам,
но и над всички, които пряко или косвено са се възползували и продължават да се възползуват от визираната престъпна дейност на комунистическите и НЕО(ПОСТ)-комунистическите престъпни червено-мафиотски чудовища,
които Вие днес конклудентно или дори откровено изрично се опитвате да представяте като напълно легитимни „обществено благодетелни“ олигарси,
и които именно са тези, които с вампирска кръвожадност са „изсмукали“ и превърнали във валутна парична маса почти 90% от цялата „животворна енергия“ на българското население и са я съсредоточили в няколко световни финансови офиси.

Тук и сега уточнявам, че списъкът и електронните адреси на публикуването на тези мои писма са следните:

Първо Отворено писмо, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/09/blog-post_6.html
First Open Letter, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/07/cry-for-justice-cry-for-law-first-open.html

Второ Отворено официално писмо // Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/06/800×600-normal-0-21-false-false-false.html

Трето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/09/cry-for-justice-cry-for-law.html

Четвърто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law.html

Пето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_6.html

Шесто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_8.html

Седмо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_9.html

Осмо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_10.html

Девето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_67.html

Десето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_11.html

Единадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_13.html

Дванадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_15.html

Тринадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_16.html

Четиринадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_17.html

Петнадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_18.html

Шестнадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_54.html

Седемнадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_19.html

Осемнадесето Отворено официално писмо [First part / Първа част]. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law-first-part.html
Осемнадесето Отворено официално писмо [Second part part / Втора част]. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/07-31-2012.html

Деветнадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/11/cry-for-justice-cry-for-law.html

Двадесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/11/cry-for-justice-cry-for-law_29.html

ІІІ.

Ваши Превъзходителства,

Вие превъзходно знаете, че в материалите, съдържащи се в Следствено дело №206 по описа за 1984 г. на Главно следствено управление при Държавна сигурност и Наказателно дело №30-Специален архив по описа за 1984 г. на Наказателното отделение при Софийския градски съд е прието за установено, че аз съм бил извършил престъпна дейност, изразяваща се в това, че:
НЕ САМО лично съм предоставял официални писмени материали за нарушения на човешките права в България на 24 (двадесет и четири) посолства и на 2 (две) „вражески“ чуждестранни информационни агенции,
НЕ САМО „злостно“ съм „клеветил“ „високохуманната“ теория и практина на българското и световното комунистическо съдружие,
НО И СЪМ ПОДСТРЕКАВАЛ ТЕЗИ ПОСОЛСТВА И АГЕНЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРАЖДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, СССР И ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА и „военно-отбранителния“ „Варшавски договор“, и това са: Австрия, Белгия, Великобритания (и Би Би Си), Германия (ФРГ), Германската демократична Република (ГДР), Гърция, Дания, Италия, Испания, Китай (и китайската агенция „Синхуа“), Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия (Нидерландия), Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия и Япония.

Вие превъзходно знаете, че поне формално и официално точно тези аргументи са стояли в основата на зловещата селективно-геноцидна стратегия на престъпната комунистическа държавна власт в България,
НЕ САМО И ДОРИ НЕ ТОЛКОВА да подложи лично мен на неимоверно кошмарно жестоки ШЕСТГОДИШНИ третирания в зловещите комунистическите затвори,
НО НАЙ-ВЕЧЕ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА ДА УНИЩОЖИ ВСИЧКИ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,
с което ОФИЦИАЛНО И ДЕМОНСТРАТИВНО да покаже и да докаже на всички останали български граждани, че в пределите на нейната престъпна тотална държавна власт, именно, за да бъде запазен и обезпечен нейният геноцидно престъпен характер, е абсолютно недопустим абсолютно всеки порив за ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО.

Вашите дипломатически предшественици от онова време, Ваши Превъзходителства, несъмнено превъзходно знаеха и разбираха това, НО НЕ САМО НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИХА НА ТОЗИ ЗЛОВЕЩ СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД,
НО И ОФИЦИАЛНО (и съвсем не формално, а дълбоко същностно и престъпно съучастнически) даваха официална легитимност на тези процеси и обезпечаваха,
а днес и Вие обезпечавате, пълната неотговорност и безнаказаност за всичкото това.

Настина, някои (всъщност – само няколко) от Вашите тогавашни дипломатически предшественици и техните правителства по онова време
(преди Втората комунистическата революция от 1989 г. за освобождаването на комунистическата партия от нейната идеологическа и юридическа ангажираност към „бедните и онеправданите“, за освобождаване от задължението й да извършва само селективен геноцид и за придобиване на „правото“ и на гарантираната от световната „демократична общност“ ВЪЗМОЖНОСТ НАПЪЛНО БЕЗОТГОВОРНО И БЕЗНАКАЗАНО да извършва тотален геноцид върху цялото 90-процентно население на държавата и превръщането на Червената армия в абсолютно безотговорна Червена Мафия)
все пак показваха известна публична и официална ангажираност за съдбата на жертвите на селективния геноцид,
но прецизният анализ на фактите днес достатъчно красноречиво показва, че това техно поведение е било преднамерено и точно дозирано осъществявано именно и само в рамките на БЕЗСКРУПУЛНАТА ПРОПАГАНДНА ЛЪЖА И ПРЕЦИЗНО ПЛАНИРАНАТА ФАКТИЧЕСКА НЕЕФЕКТИВНОСТ.

Така, на фона на визираните мои категорично ясни уточнения, тук и сега, В КОНТЕКСТА НА ЧЕТВЪРТВЕКОВНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ ИМЕННО ОТ ВАС БУТАФОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ в България и обезпечената именно от Вас тотална НЕотговорност за извършените чудовищни злодеяния, категорично ясно ЗАЯВЯВАМ:

Първо.

Искам „кожите“, т.е. ОФИЦИАЛНА ЮРИДИЧЕСКА ВИСОКОХУМАННА КЪМ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ РЕПАРАТОРНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ на абсолютно всички, които като:

*офицери и агенти КАКТО НА комунистическата Държавна сигурност, ТАКА И НА посткомунистическите специални служби;
*комунистически и посткомунистически следователи, прокурори, съдии и други институционално ангажирани лица,
ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК – от времето на 70-те години до днес – са участвували и продължават да участвуват в абсолютно престъпните геноцидно-репресивни оперативни мероприятия
срещу мен и всички свързани с мен мои семейно, фамилно, приятелски и легитимно обществено-организационно най-близки хора.

Уточнявам, че напълно валидните официални доказателства за визираната престъпна дейност на тези лица се намират
КАКТО В архивите на комунистическите и посткомунистическите специални служби,
ТАКА И В архивите на комунистическите и посткомунистическите прокурорски и съдебни институции,
ТАКА И В архивите на други институции,
ТАКА И В моите лични архиви,
ТАКА И В моите многотомни документални книжни издания,
ТАКА И В дипломатическите и други архиви на редица от тук визираните дипломатически мисии и в съответните им правителствени и други институции.

В частност уточнявам, че ХИЛЯДИТЕ ОТДЕЛНИ КОНКРЕТНИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ са прецизно описани в следните мои многотомни документални книжни издания и в личните ми архиви:
01. Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;
02. Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;
03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 1., С., „Янус”, 1994, 640 с. ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
04. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 2., С., „Янус”, 1995, 576 с. ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
05. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 3, С., „Янус”, 2002, 576 с. ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 4., С., „Янус”, 2003, 568 с. ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 5, С., „Янус”, 2003, 546 с. ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
08. Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;
09. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6., С., „Янус”, 2005, 526 с. ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
10. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;
11. Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;
12. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;
13. Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;
14. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;
15. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, С., „Янус”, 2007, 546 с. ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
16. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, С., „Янус”, 2007, 640 с. ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
17. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, С., „Янус”, 2007, 312 с. ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
18. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
19. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
20. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политическа документалистика), С., „Янус”, 2010, 155 с. ISBN 978-954-8550-83-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
21. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 10, С., „Янус”, 2011, 419 с. ISBN: 978-954-8550-88-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
22. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 11, С., „Янус”, 2011, 202 с. ISBN: 978-954-8550-89-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
23. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
24. Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., „Янус”, 2012, 217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
25. Янко Янков, Писма до „градинарите” на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012, 346 c., ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
В процес на проучване, разработване и предлагане за печат:
26; 27; 28; 29; 30. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Главния Прокурор на Република България и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, С., „Янус”, 2015-2018, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат) – общият обем на тези пет (5) томове е повече от 2600 (две хиляди и шестстотин) страници.
31. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 2015, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
32. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., „Янус”, 2016, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
33. Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност в България, С., „Янус”, 2016, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
34. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., „Янус”, 2016, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
35. Документална серия: „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции!“ – от № 1 (номер едно, дата 08 Юли 2010 г.) до № 770 (номер седемстотит и седемдесет, дата 29 Август 2014 г.);
36. Документална серия: „LPC-Euro-Just“ – от № 1 (номер едно, дата 13 Ноември 2006 г.) до № 115 (номер сто и петнадесет, дата 18 Април 2011 г.);
37. Документална серия: „УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ“ от № 1 (номер едно, дата 02 Май 2012) до № 10 (номер десет, дата 12 Ноември 2012 г.);
38. Документална серия: „ЦацароМафия“ от № 1 (номер едно, 02 Март 2014 г.) до № 120 (номер сто и двадесет, дата 10 Юли 2014 г.);
39. Документална серия: „Лична Протестна Нота до Главния Прокурор на България“, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6;
40. Документална серия: „Покана до Главния прокурор на България“, № 1, № 2, № 3 и № 4;
41. Документална серия: „Cry for Help!“, адресирана до държавните глави и до посланиците на Австрия, Германия, Нидерландия, Дания, Белгия, Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, Швеция, Норвегия и Унгария (Nota bene – към всяка отделна кореспонденция са приложени копия от обемиста доказателствена документация);
42. Документална серия: „Letters to Ambassadors“, адресирана до посланиците на САЩ, Португалия, Германия, Франция, Великобритания и Швейцария;
43. Документална серия: „Меморандуми“, адресирани до посланиците на САЩ, страните от Европейския съюз и Русия.
44. Настоящата Документална серия: „Cry for Justice“, адресирана до тук визираните 47 Посланически дипломатически мисии в България.

Второ.

Искам съобразена с Американската и Европейската съдебна гражданско-наказателна и деликтно-обезщетителна практика ПЪЛНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ за селективно-геноцидната престъпна дейност срещу мен и моите най-близки хора, извършвана от 70-те години до днес от:
*институциите и най-вече от специалните служби (ДС) на българската комунистическа държава и българската посткомунистическа държава;
*в съучастие с институциите и най-вече специалните служби (КГБ, ГРУ и другите) на съветската комунистическа държава (СССР) и на руската посткомунистическа държава (Русия, Руската Федерация);
* в съучастие с институциите и най-вече специалните служби на държавите, принадлежали към т. нар. „съветски комунистически блок“ и т. нар. „Организация на Варшавския договор“;
*в съучастие (включително и по-тясно партньорско съучастие) с институциите и най-вече специалните служби на Русия, САЩ, Европейския съюз и всички други държави, посочени по-горе като адресати на настоящето мое официално отворено писмо;
*в съучастие със Световната банка (и нейното Постоянно представителство в България), Международния валутен фонд (и неговото Постоянно представителство в България), Европейската банка за възстановяване и развитие (и нейното Постоянно представителство в България);
което съучастие е осъществено и осъществявано от 1989-1990 г. до днес
и фактически активно или пасивно е обезпечавало и обезпечава нереалната, фалшивата и по същество камуфлажната легитимност на българската държавна власт,
която „легитимност“ през визирания период е служела и служи на българския посткомунистически паравоенен ченгеджийско-мафиотски политически режим като аргумент и основание за извършения и извършвания от него не само специфичен селективен геноцид върху определена група от населението, но и за извършването на тотален геноцид върху почти 90% от населението на България.
Впрочем, държа изрично и ясно да уточня, че
през изтеклия четвърт век така визираното искане официално и многократно съм го предявявал
не само пред българската Прокуратура,
но и пред българската съдебна власт,
и в частност пред Софийския административен съд,
но визираните две уж правосъдни институции категорично и абсолютно противоправно са отказвали да дадат ход за разглеждане по същество на тези мои искания за Правосъдие.

Трето.

От всичките посочени по-горе 24 (двадесет и четири) посолства и 2 (две) „вражески“ чуждестранни информационни агенции, които по онова време лично от самия мен са били информирани за жестоката селективно- репресивна ситуация, в която се намирам,

ИСКАМ ДА ПОЛУЧА ОТГОВОР:

„-Защо само Държавният департамент на САЩ е изразил становището, че аз съм „пример на български гражданин, лишен от човешки права?“, или по-точно –
„-Защо съответните институции на другите държави, след като са разполагали с абсолютно същите доказателствени факти и превъзходно са знаели текстовете на Принципите и Нормите на Правото, които са ги задължавали да се ангажират с казуса,
не са пожелали официално да заявят своята хуманна съпричастност към моята (и на моите най-близки хора) съдба, както и към към Принципите и Нормите на Правото,
а са предпочели да се приобщят към мълчаливото (конклудентното) престъпно съучастие
или дори, като напр. представителите на посолствата на Унгария, Полша, Германската демократична Република и Чехословакия – са предпочели изрично и официално да изпратят на българските власти своите официални писмени становища, в които пределно ясно са изразили своето съпричастие и фактическо съучастие в престъпната дейност на българската държавна власт и са препоръчали спрямо мен да бъдат приложени едни от най-драстичните престъпни посегателства, характерни за съветската репресивна система?“.
И още нещо: „-Защо същият този Държавен департамент на САЩ днес, цели три десетилетия след заявената от него (на 06 Юни 1984 г.) позиция на хуманна съпричастност към мен като обект на престъпно посегателство от българската държавна власт,
след това, от 1990 г. до днес, въпреки моите изключително многобройни и интензивни призиви към него,
не само мълчаливо отказва да се произнесе поне по същия минимално ангажиращ начин на хуманна съпричастност към Справедливостта и Правото,
но и дори пределно ясно дава да се разбере,
че е не просто съучастник, а че дори е височайш покровител на днешната престъпна българска държавна власт?“.

Четвърто.

Тук и сега за пореден път ще акцентирам Вашето внимание върху това, че съвсем неотдавна, в рамките на дейността на един от предишните Парламенти, официални представители на българските специални служби бяха поканени на заседание в Парламентарната комисия за контрол върху специалните служби, при което официално бяха съобщили:
***че съществува отдавнашна и константна практика, при която
българските специални служби са използувани от български и чуждестранни политически и икономически (т.е. мафиотски!!!) кръгове,
при което за да бъдат елиминирани от политическата или икономическата сцена определени лица, за тях се изработват фалшиви компрометиращи ги информационни масиви,
които се предоставят на т. нар. „партньорски специални служби на други държави“, които от своя страна самостоятелно или в синхрон с българските служби осъществяват спрямо тези лица определена секретна или официална елиминиционна стратегия и мероприятия;
***дори нещо повече – повечето от т. нар. „партньорски специални служби на другите държави“ НЕ САМО превъзходно знаят, че предоставената им информация има фалшив характер, НЕ САМО въпреки това я използуват за елиминирането на визираните лица,
НО И ЧЕСТО ПЪТИ ИМЕННО ПО ТЯХНО ИСКАНЕ БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ ИЗРАБОТВАТ ТЕЗИ ФАЛШИФИКАТИ,
тъй като тези визирани лица по своята същност се проявяват като непримирими привърженици на Правото и Справедливостта и с официалната си дейност по същество пречат на престъпната дейност не само на българските правителствени и мафиотски кръгове, но и на конвергираните с тях чуждестранни такива;
***дори нещо ОЩЕ повече – по силата на обстоятелствата разполагам с ОБЕМИСТИ доказателства и документални доказателствени средства, че
за да извършат елиминационно мероприятие срещу „опасността“ във Великобритания да бъде регистрирано Бюро или Организация под наименовинието „Истина и Правосъдие (Справедливост)“, което да подпомага британското, европейското и българското правосъдие за наказателно и репараторно осъждане на лица, свързани с българския комунистически и поскомунистически мафиотски режим, които лица са извършили конкретно посочени, описани и доказани престъпления,
през Юни 2000 г. БРИТАНСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ са били разрешили или позволили на българските специални служби да проведат в Лондон оперативно мероприятие, с което да елиминират тази „опасност“ (вж. Десетото писмо – 12 Октомври 2014 г.);
и че, за да извършат елиминационно мероприятие срещу „опасността“ в Швейцария да бъде регистрирано такова Бюро или Организация,
през 2006 и 2007 г. Швейцарските специални служби не само са използували оперативния фалшификаторски масив на българските, но и сами са изработили такъв масив (вж. Единадесетото писмо – 13 Октомври 2014 г.).

Пето.

Тук и сега за пореден път ще акцентирам Вашето внимание върху това, че през 2012 и 2013 г. надлежно съм изпратил в офиса на Прокурора при Международния наказателен съд в Хага серия от 12 (дванадесет) документални масиви, в общ обем повече от 1600 (хиляда и шестотин) страници, в които документално е обоснована тезата, че
докато по време на класическата комунистическа власт от Септември 1944 г. до Ноември 1989 г. в България е бил извършван селективен класов комунистически геноцид над отделни групи и слоеве от населението,
то след камуфлажните политически промени от Ноември 1989 г. досега в България се извършва тотален посткомунистически геноцид върху всички български граждани, в резултат на което отделно от нормалната смъртност и отделно от емиграцията от демографската карта на българската държава липсват 1 850 000 (един милион и осемстотин и петдесет хиляди) български граждани-жертви на провежданата геноцидна държавна стратегия, организирана и системно провеждана от всички посткомунистически правителства;
която престъпна държавна стратегия се изразява в: евгеника (евгенетика), социално-медицински геноцид, медикаментозен геноцид, пенсионен геноцид, образователно-професионален геноцид, интелектуален геноцид, социално-икономически геноцид, държавен тероризъм (държавно терористично насилие), извънсъдебни убийства, както и множество други форми на ежедневно животоосакатяващо и животоотнемащо геноцидно насилие и изтребление на гражданите на България.
Също така, тук и сега обръщам Вашето височайше внимание върху факта, че в отговор на това съм получил официално писмо, подписано от М. П. Дилън, Началник на Информационното и Свидетелско звено в Офиса на Прокурора, съгласно текста на което,
за да бъде предварително разгледана предоставената от мен документация е необходимо цялата да бъде преведена
ИМЕННО ОТ ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, А НЕ ОТ САМАТА МЕЖДУНАРОДНА СЪДЕБНО-ПРАВОЗАЩИТНА ИНСТИТУЦИЯ,
на един от работните езици на Съда, а именно: Английски, Френски, Арабски, Китайски, Английски, Френски, Руски или Испански;
впрочем, за да бъде съвсем откровена пародията на международното наказателно правосъдие щеше да е много по-логично визираната Хагска институция да изисква наличието на официално заявено пред нея искане от всичките вече отдавна мъртви жертви на геноцида.
Вж.: Осемнадесето Отворено официално писмо [First part / Първа част]. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law-first-part.html
Осемнадесето Отворено официално писмо [Second part part / Втора част]. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/07-31-2012.html).

Освен това, макар и формално отделно от горното, но все пак в изключително тясна взаимовръзка с него, тук и сега обръщам Вашето внимание върху факта, че
надлежно официално съм регистрирал в офиса на българския Главен прокурор ПОВЕЧЕ ОТ 15 000 (петнадесет хиляди) СТРАНИЦИ документация
КАКТО ОТНОСНО упражнявания от 1989 г. до днес върху 85-90% от българското население ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД,
ТАКА И ОТНОСНО упражнявания от Септември 1944 г. до днес СПЕЦИАЛЕН СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД върху определена селективно обособена част от населението, към която именно част сме причислени аз и моите най-близки хора.

(Следва продължение)

One Comment »

  • ГЕН.АУГУСТО ПИНОЧЕТ said:

    ЖАЛКА ИСТОРИЯ…ПИШУВАЙТЕ СИ НА ВОЛЯ! И ЗА КАКВО ВИКАМЕ КАТО СМЕ В ЕДНА БУЛГАР-ПУСТИНЯ??? ДОКОГА??? ЖАЛКА ИСТОРИЯ..ПИСМА..НА КОЙ МУ ПУКА?? КАКВИ ПОСОЛСТВА,СЯКАШ ТЕ НЕ ЗНАЯТ,ХАХА! НАПРОТИВ,И ТЕ СА В КОМБИНАТА И ТАКА ИМ ХАРЕСВА ТУЙ,КОЕТО ЕВ НУЖНИКА БУЛГАРИЯ! ЕДИН КОНКУРЕНТ ПО-МАЛКО…В КАКВОТО И ДА Е КОНКУРЕНТ! МАФИЯ С ПИСЪМЦА И ДРЪНКАНЕ НЕ СЕ БОРИ И ИЗМИТА,А С ПРЪТ И С БУЛДОЗЕР! СПРАВКА- ГЕН.ПИНОЧЕТ!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.