2024-07-14

Месец: септември 2014

Фестивалът е посветен на хоризонтални алтернативи на системата - икономически, социални, политически, екологични. Всички, които желаят, могат...