2024-02-29

4 thoughts on “Съобщения от ЦИК: Къде и как ще гласуваме в чужбина?

 1. Уважаеми сънародници,

  Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната.

  Съгласно условията, определени от ЦИК, избирателните секции извън страната се образуват в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват. Българските граждани, живеещи извън страната, които имат право да избират при избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. и желаят да гласуват, могат да заявят това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (9 септември 2014 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 22 от изборните книжа). Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Може да се подаде и електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия /cik.bg/.

  В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

  В допълнение, бихме желали да ви информираме, че право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

  Във връзка с горното моля българските граждани, които отговарят на горните изисквания и желаят да упражнят правото си на глас да изпратят до посолството приложеното заявление не по-късно от 25 дни преди изборния ден / 09.09.2014 г./.

  Embassy of the Republic of Bulgaria
  to the Republic of Korea

 2. Добре е да се публикиват отделно ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на наблюдателите, защото има злоупотреби и своеволия от страна на комисиите. Посолството, което беше натоварено да състави изборната комисия, прие без проверка СЛУЧАЙНИ хора за комисия. Един внукогледач, дошъл на гости от България, и втора внукогледачка, дошла от друг щат. При постоянно живеещи 2000 човека в района на голям Вашингтон ДС, според мен е странно да назначиш хора, които НЕ ПОЗНАВАТ НИКОГО.
  И тази комисия НЕ ПРИЕМАШЕ НИКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и предсседателят й, жената от друг щат, си вършеше работата по герберски. През просото и само в техен интерес.
  Когато беше време да се брои, първо опитаха ДА НЕ СЪОБЩАВАТ НА ГЛАС ЗА КОГО Е ОТВОРЕНАТА БЮЛЕТИНА. А нямаше телефон да се обадя за помощ! Но успях да ги накарам ДА СЪОБЩАВАТ ГЛАСНо тази информация. Аз бях си написала на лист хартия партиите и драсках чертички ( IIII/) и така имах своя РЕАЛНА сметка на гласовете. Като видяха какво правя, веднага включиаха втори човек да отваря бюлетини и кой казал гласно, кой не казал… моята проверка БЕШЕ ПРОВАЛЕНА,за мен няма съмнение, че беше умишлено.
  Накрая, при попълване на Протокола, имаше ГОЛЯМО ТЪМАНЕНЕ НА ЦИФРИТЕ, според каквото имат, а не според каквото би трябвало да бъде.
  Казвах им на няколко пъти, какво би могло и трябва да се направи, те отказваха, според тях съм нямала право да им казвам. А СМИСЪЛЪТ Е В МОМЕНТА ДА СЕ ПОПРАВЯТ БЕЛИТЕ, НЕ СЛЕДВАРИТЕЛНО, КОГАТО НИКОЙ НЯМА ДА ТРЪГНЕ ДА ПРОВЕРЯВА И СЕ ЗАМИТА ВСИЧКО.
  Когато ги гледа човек отстрани какви ги въртолят, се погнусява сериозно. Трябва ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН за въпроси и помощ да има, както и да бъде съобразен с реалното време на изборния пункт, НЕ САМО ПО БЪЛГАРСКОТО ВРЕМЕ.

 3. На миналите избори бях наблюдател в Посолството. Гласуваха близо 500 човека. Но имаше голяма опашка и МОЖЕ БИ МНОГО СА НАПУСНАЛИ. Защото САМО ЕДИН ЧОВЕК проверяваше данните в списъка и това ставаше много бавно.ОТКАЗАХА моето предложение за помощ, или и втори човек да започне да проверява. А от 5 човека комисия, само един да проверява, това значи ОСТАНАЛИТЕ СИ БЪРКАТ В НОСА И СИ ДЪРДОРЯТ С ХОРАТА.
  Затова, редно е да бъде разпоредено чрез разпореждане от ЦИК, имат вече принтери навсякъде, при опашка веднага да се отпечати втори и трети списък и да сверяват данните на ИД документа по-бързо. Това може и предварително да бъде направено. При желание да се улеснят хората.

 4. Не мога да не отбележа ролята на Временните обществени съвети на българите в чужбина, за решението на ЦИК. Без тях това решение нямаше да го има:
  http://globalbulgaria.eu/?p=609

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *