2024-05-26

Ден: 21.03.2014

В публикацията се прави паралел между изказвания и начини на мислене на български и френски специалисти по...