2024-04-16

Ден: 27.03.2014

Министерският съвет разшири кръга на субектите, които могат да организират български неделни училища в чужбина, както и...
Днес от президентството ни бе изпратен за последен преглед проектът за Стратегия за българите зад граница. В...
Подалите заявления с искания за достъп до обществена информация за договорите, по които са дадени т.нар. златни...