Home » Archive

Articles Archive for 27 март 2014

българи зад граница, Избрано »

[27 мар. 2014 | No Comment | ]

Министерският съвет разшири кръга на субектите, които могат да организират български неделни училища в чужбина, както и списъка на дейностите на неделните училища, които ще се финансират и подпомагат методически от Министерството на образованието и науката. Според досегашния ред, български неделни училища в чужбина се разкриват само към организации на българи, живеещи извън страната, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност. Това вече ще може да става и към дипломатическите представителства на България в чужбина, български православни църковни общини, както и при славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф” в Атон.

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[27 мар. 2014 | 2 Comments | ]

Днес от президентството ни бе изпратен за последен преглед проектът за Стратегия за българите зад граница. В съпътстващо писмо, с което последният вариант на проекта е изпратен, г-жа Мария Цанкова от президентството моли за бърз, финален общ поглед, за да може в понеделник, 31 март, ДАБЧ да има окончателен проект „който, според своите ангажименти, да придвижва към съгласуване и приемане“, както се казва в писмото. В него се казва още, че „Вицепрезидентът и председателят на ДАБЧ са единодушни да бъде записано, че стратегията е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран, в съответствие с настъпили в обществото процеси или ново законодателство“ и се благодари на всички, дали своя принос за изготвянето на стратегията.

Авторски страници, политика »

[27 мар. 2014 | One Comment | ]

Подалите заявления с искания за достъп до обществена информация за договорите, по които са дадени т.нар. златни концесии в България, ще обжалват отказа от достъп до информация, с който им отговори наскоро Правителствената информационна служба. Сагата с искане за достъп до обществена информация за условията, при които се добиват български ценни метали с много ниска концесионна такса и тайни от обществото договорености, започна първо със заявление на един гражданин, Роман Кендеров, което бе към Министерство на икономиката и енергетиката, и по-късно прерасна в стотици индивидуални искания за достъп до обществена информация, поради упоритите откази за достъп на Министерство на енергетиката, а по-късно и на Министерски съвет.

Авторски страници, литература »

[27 мар. 2014 | No Comment | ]

– Скибай, майна! Скибай го оня пантоф как киризи през оградата! Май ша земи да ва изчопли на женичките, па сетне и на махленските уши и плювалници!? Егати доносникът! Аз се чупя. Ти изтрай още пет-десет минути, па се праждосвай на някъде! Ай чао!– и се скътах зад пустата къща, та през разбитата ограда се измъкнах с усещането, че недостижимостта ми пред другите трима чукундури нараства.
Не мина обаче миг-два, след като Фролът се джароса и през изтръгната дворна врата довтасаха Емо Бемката и Ицо Мазолът:
– Страшен си, Попе! Дай пет!– джасна му дланта Мазолът. – Готино го изпинизи. Накефи ме, майна, та ша зема да изджасам още една бира!

Е-Списание »

[27 мар. 2014 | No Comment | ]

При специализирана полицейска акция, извършена в сътрудничество между ДАНС и Федералното бюро за разследвания, на територията на САЩ и на България са били задържани 16 български граждани. Най-малко 14 българи са арестувани в Чикаго и двама – в България. Някои медии съобщават, че при спецакцията в Чикаго са били арестувани общо 30 души. Задържаните са разследвани за скиминг на банкови карти и пране на пари.