2024-06-13

Ден: 20.03.2014

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи обявява конкурс за видеоклип на тема “Моят глас за Европейски...