2024-07-17

Ден: 05.03.2014

Проф. Теодор Фридман е известен американски учен. Той пръв прилага генна терапия за лечение на генетично обусловени...
По повод Националния празник на Р. България 3-ти март, Културно-информационния център „Босилеград”, отдел "Култура и международни дейности"...