2021-12-03

Месец: януари 2014

През 2014 година Генерално консулство на Република България в Чикаго планира да продължи практиката на провеждане на...
Във връзка с проекта за нов Наказателен кодекс, Национална гражданска инициатива „Против корупцията, за честно правосъдие и...