2023-02-05

Година: 2012

Мирослав Леки. Доклад пред международната конференция "Справедливост в прехода"* (Извлечение) През 1989 г. в Чехословакия ние нямахме никакъв...