Home » Авторски страници

Отворено писмо до Управителя на Горубсо-Мадан АД

2012.08.31 Няма коментари
Spread the love

Публикуваме тук получено по редакционния ни мейл Отворено писмо на управителя на Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД до управителя на Горубсо-Мадан АД.*


Отворено писмо

до

Управителя на Горубсо-Мадан АД

 

Господин Управител,

Във връзка с Ваш отговор от 28.08.2012 г. на мое писмо от 23.08.2012 г., с което изискваме график на работа на Горубсо-РОФ Рудозем, Ви отговарям в отворено писмо чрез пресата поради специфичното естество на темата и свързаните последици.

Твърденията Ви, че Горубсо-Мадан АД има каквато и да е собственост в имота на язовира на р. Арда над гр. Рудозем, са безпочвени, недокументирани до момента пред нас и е напълно легитимно да не се признават от Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД. Също така до момента твърденията Ви са недоказани по законен ред, тоест абсолютно неверни и висящи, но това не е учудващо изказване на ръководител със силно ограничени ръководни функции на силно задлъжнял юридически субект като Горубсо-Мадан АД –  дружество което присъства в Търговския регистър, въпреки огромните си задължения, някои с падеж надхвърлящ 10 години, благодарение на силни държавни протекции. В бизнес средите в Германия ръководител с така отредени функции се нарича “лице за контакти с медиите”, а когато не е адекватен да вземе решение, се преследва от закона като “подставено лице”.

Действително хидросъоръженията са ползвани от дружеството Ви, но от 01.04.2012 г. имате възможността само да ги наблюдавате и да се молите да не се задръстят с листа. Ако влагате в понятието “собственост” всичко, което е било собственост на Горубсо-Мадан АД в миналото и което сега имате възможност да му се радвате от другата страна на оградата, то сигурно имате странни разбирания. Ако не Ви е изгодно да възприемете, ч едно Акционерно Дружество е имало редица управители и акционери, които са взимали определени решения преди Вас, то ме учудва как сте приели тази функция? При всички положения една правна консултация на Вас от Никола Вълканов не би Ви навредила, да Ви се изясни понятието “собственост и форми на прехвърляне”. Той е много добър специалист и познава формите на прехвърляне на собственост, като например как прехвърли минната шахта Върба от Минстрой-Мадан АД на Горубсо-Златоград, за да не му я продаде НАП, поради значителни данъчни задължения на фалиралото Минстрой-Мадан АД.

Както Ви е известно, собствеността на въпросните съоръжения е прехвърлена от Горубсо Мадан АД на 11.04.2002 г. на друго дружество, от което на 20.03.2012 г. ги закупихме. В следствие на което Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД прие на 01.04.2012 г. с констативен приемно-предавателен протокол имота, в едно със хидросъоръженията, именно от служители на Горубсо-Мадан АД, а не вследствие на мутренски заплахи. Както например Вашия служител Венко Димитров – в присъствието на четирима полицаи и Вашия юрист изрази, че ще завладее с ловно оръжие имота на язовир р. Арда. Отчитаме, че акционерите на представляваното от Вас дружество, Никола Добрев и Николай Вълканов, предпочитат съмнителни похвати за присвояване на чуждо имущество, за което сме сезирали и може да сезираме само Европейската Комисия, понеже Горубсо-Мадан АД се ползва от политически протекции на най-висшата държавна администрация и лично на премиера на България. Смятам, че не съществува друга инстанция, към която може да се обърнем. Насърчаваме Вас и Вашите акционери да не хранят надежди, че ако бившият акционер Захариев се пречупи пред държавния натиск на “Батман” да им подари предприятието, то и ние ще Ви оставим да работите по каталога от мерки, разработен от бивши агенти на Държавна Сигурност.

Признавам, че има електромотор и трансформатор за заваряване, които не са собсвеност на Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД, и се намират във въпросния имот, така че ако се чувствате собственик, е редно да си ги приберете на 03.09.2012 г. в 10 ч. от язовира. След тази дата дружеството ми не носи отговорност за същите при евентуални посегателства от трети лица.

Благодаря Ви, че ме запознахте с графика на работа на фабриката Ви в Рудозем. Вашите нужди и желания да получавате водоснабдяване от р. Арда са напълно обосновани и оправдани от естеството на работа на флотационната фабрика в Рудозем. Това е Ваше право, произхождащо преди всичко от признат сервитут с решение на Окръжния съд – Смолян, с което се съобразява съвсем стриктно дружеството ми, и както знаете до момента не сме дали предпоставки да твърдите, че сме спирали или пречили по какъвто и да било начин за преминаване на водата през хидросъоръжението ни.

Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД приема съвсем сериозно намеренията Ви да предявите съдебни искове за пропуснати икономически ползи, вследствие на предстоящото спиране на водоснабдяването на флотационната фабрика, което ще бъде 2 дни в седмицата (събота и неделя), считано от 01.10.2012 г. до 30.09.2013 г. Като единствен правноправен собственник на имота и на хидросъоражението на язовира на р.Арда, дружеството Хайделберг Майнинг ЕООД носи отговорност за техническата изправност на хидросъоръжението, както и за безусловната безопасност на населението в гр. Рудозем. В този смисъл дружеството ми прави нужните експертизи и финансира проект за цялостното обновяване на хидросъоръжението за бъдещата му безаварийна експлоатация, в това число безпроблемното Ви водоснабдяване след ремонтните и строителни дейности, в следствие на което сме готови да поемем риска от съдебни искове от Ваша страна. Не желаем да поемем други рискове от естеството на заплахи за личната ни сигурност и това трябва да е ясно на акционерите Ви! Животът и бизнесът в Родопите винаги е съпътстван от демокрация, разбирателство и взаимно уважение – историята показва, че личностите, които не са в състояние да разберат и респектират уважение към хората и частната собственост – много свята за Родопчани, рано или късно си хващат пътя, откъдето са дошли!

Ремонтно-строителните дейности ще се извършат изцяло с финансиране на британския инвеститор Еар Марине Лизинг Лтд., които е 100% собственик на капитала на Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД, така че твърдението Ви е меко казано непрофесионално, по-точно нагло, и буди крайно недоумение как може толкова безотговорно да се изразявате, че саботираме производствената дейност на Горубсо-Мадан АД? Дължа да повторя и уточня, че след предстоящите ремонтно-строителни дейности на хидросъоръжението няма да се прекъсне водоснабдяването, тоест няма да се намали дебитът на преминаване на водата към водния канал по никакъв начин, но също така няма да се извършва пречистване на водата от листа и други замърсители по речното корито, няма да се допускат под никаква форма Ваши служители в имота, което реално е факт от 01.04.2012 г., понеже чуждият инвеститор не е закупил имота със хидросъоръжението с цел да Ви пречиства водоснабдяването или изобщо да Ви подпомага в тази насока. Ако каналът се задръсти с течение на времето, този проблем си остава лично на Ваша отговорност, поради неадекватен отговор на писмото ни до Никола Добрев и разговора ни с Вас на територията на язовира. В писмото ми са описани подробно варианти, при които Ви се предоставя възможност или да заплащате за пречистването на водата на територията на имота на язовира, или да си изградите съоръжение извън имота на язовира за пречистването. Съветвам Ви също активно да проучите алтернативно водохващане като например оборотно водохващане от екологична целесъобразност, да си възстановите другото съоръжение на р. Елховска, което го срязаха Ваши служители за метал или да си хванете вода от галерията на рудника, защото при евентуално замръзване на водното корито и канала на язовира на р. Арда, няма да имате възможност на достъп в имота на Язовира.

Може би е крайно време да се замислите сериозно и да си дадете равносметка, че след като групировката Ви ползва срещу жалки такси подземните минерални залежи в Родопите, има право да ползва безплатно огромно количество прясна вода от р. Арда, да замърсява същата със силно токсични химикали, да замърсява реките на Лъки, на Мадан и водата на язовира в Златоград – в никакъв случай не може да се тълкува, че имате и правото да се разполагате с чужда частна собственост и да налагате начин на съществуване и живот на други физически и юридически лица в страната! Конституцията на страната и обществения интерес – в случая безопасното съществуване  и функция на съоръжението  за населението – стоят над икономическите интереси на две дружества, така че ако попречите или спрете по правен или друг път предстоящите ремонтно-строителни дейности, ще предявим съответните съдебни мерки с финансов иск за неустойките, произтичащи от ремонтно-строителните договорни взаимоотношения между дружеството Хайделберг-Майнинг Гезелшафт ЕООД и контрагентите му. Що се касае въпроса, поставен от загрижения Венко Димитров, за съхранението на 100 работни места в Горубсо-РОФ, то Вие като ръководител би трябвало да сте наясно колко е важно да решите въпроса с водохващането по интелигентен път, тоест реални инвестиции в съоръжения, а не с помощта на съмнителни правни казуси за присвояване.

Ако все пак сте толкова убеден, че Горубсо-Мадан АД е собственик на хидросъоръжението в имота ни, ако толкова държите фабриката Ви да не спира работа два дни в седмицата, ако нямате алтернативен източник на водохващане и разбира се в знак на добра воля от моя страна, бих Ви предоставил възможността да внесете по сметка на Районен Съд Мадан сумата от 188.000 GBP като гаранция, с която се обезпечава финансовата загуба на Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД от спирането на ремонтно-строителните дейности, докато влезне решение на последна съдебна инстанция. При доказана собственост на въпросните съоръжения ще си възстановите пълната сума. По този начин няма да имате никакви загуби от принудително спиране на работа за двата почивни дни в седмицата. Ако се докаже собствеността в полза на Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД, то сумата следва да ни се преведе като обезщетение за спиране на строително-ремонтните дейности. Всички останали опити да се спрат ремонтно-строителните дейности се считат като опити – които станаха навик на Горубсо-Мадан АД – отново дружеството Ви да мине безплатно на гърба на трети лица, което Ви споменах, че няма да разреша, нито никой чужд инвеститор не би Ви разрешил в рамките на Евросъюза да разигравате хората и фирмите в Родопите, подобно на Сибирски олигарси.

От построяването на хидросъоръжението преди повече от 60 години до ден днешен не са направени никакви подобрения или ремонти, освен по времето, когато баща ми работеше и живееше на язовира. Водата е отслабила чувствително бетона на саваците, някои стени са рухнали и е въпрос на време кога ще рухнат стените на хидросъоръжението. Като собственик на язовира, дружеството ми няма да разреши на “кухи” фирми, които получават подаръци от държавата, да се разполагат с чужда собственост или с бездействие да продължава източването и занемаряването на язовира на които съм живял десетилетия. Нужно е малко здрав разум за благоприятно решение. Дружеството ми до момента е било повече от коректно в намеренията си. Отново Ви давам реална възможност да работите спокойно. Ако и тази възможност не се оцени или нямате заделен финансов ресурс, икономическите последствия и негативи са за Ваша сметка.

 

Васил Гелов,

Управител на Хайделберг Майнинг Гезелшафт ЕООД

4760 Чокманово

 

—————————————————————————–

* Ако адресатът поиска публичност за свой отговор на това Отворено писмо, такава ще бъде дадена и на него. Молим все пак, когато управители на фирми търсят посредничеството на медиите за Отворени писма, във връзка с въпроси, които смятат, че са не само от частен, а и от обществен интерес, да са не толкова обстоятелствени за междуфирмените си отношения и да става по-ясно къде според тях е нарушен общественият интерес.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.