2024-07-14

Ден: 21.06.2012

Научната система може и трябва да стане локомотив на икономиката, която да бъде икономика на знанието. Аз...