2023-09-27

Ден: 13.06.2012

Днес бе проведен спонтанен, без известие до общината протест срещу лобистките поправки в Закона за горите, известни...
Проблемите на българските медии не са някакви борби между издатели. За какво толкова да воюват издателите, като почти...