2024-05-18

Ден: 07.05.2012

Съветът на директорите на ,,Българския енергиен холдинг‘‘ освободи изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Александър Николов. В...
16-годишната Ива Ангеличева спечели международния конкурс "Еуростарс фестивал" в Малта и бе избрана да представи България...