2023-12-05

Ден: 20.05.2012

Основните въпроси, от които се интересуваха българите, бяха свързани с опазване на културно-историческото наследство, липсата на специалисти...