2024-06-13

Ден: 23.05.2012

Ние, лидерите от Национален лидерски форум, като представители на различни деноминации от българската протестантска общност считаме, че...