Home » Избрано

Сагата „Държавни такси и гербови марки” продължава

2011.04.01 4 коментара
Spread the love

“ПАРАГРАФ 22” а ла министър Дянков

Обръщение от Българските граждани, членове на групата „Държавни такси и гербови марки” от социалната мрежа „Фейсбук”

Министър Дянков излъга българските граждани в България и в странство.
На два пъти министър Дянков заяви в публичното пространство, че гражданинът Бойчев е заплатил законно държавната такса за издаване на личен документ посредством използването на държавни таксови марки като платежно средство -един път пред медия в Хасково и още веднъж пред аудиторията на радио „Отзвук” в САЩ. „Да, ама не”, казваше един наш известен журналист.
Намеси се политическата мафия, и министър Дянков диаметрално смени посоката, по-точно е да се каже – отметна се от собствените си думи, от чувството за чест и достойнство.
Министър Дянков излъга българските граждани:
1. Излъга за това, че наредбата по чл.29, ал.4 от Закона за устройството на държавния бюджет формално не била издавана, защото видите ли управлението на държавните финанси ставало гладко и без такава наредба. Г-н Дянков избягва темата за небанковите плащания с държавни таксови марки, като удобно разплащателно средство за държавни такси до 100лв. Как е могло такова плащане да е съществувало до 1996г., а сега да не може? Освен това до 1996г. държавата гарантираше задължителните плащания към същата, че ще стават безплатно, а сега г-н Дянков осигурява нерегламентирана държавна помощ за търговските банки, като осигурява чадър за комисионни, получавани от задължителните плащания към бюджета единствено по банков път, в т.ч. и плащането на държавните такси.
2. Г-н Дянков излъга българските граждани, че парите от закупени държавни таксови марки отивали в Републиканския бюджет. Не, по закон те отиват в държавния бюджет, а държавният бюджет се състои от бюджета на Народното събрание, бюджета на съдебната власт и републиканския бюджет. Липсващата наредба по чл.29, ал.4 би следвало да регламентира начина на администриране на бюджетните приходи, в това число преразпределянето на приходите от закупени държавни таксови марки от единната бюджетна сметка по сметка и в полза на бюджета на съответния държавен орган, изпълняващ административна услуга.
‎3. Г-н Дянков лъже българските граждани, че ако се заплати държавна такса за административна услуга (например издаване свидетелство за съдимост или гледане на съдебно дело) с държавни таксови марки, то парите от закупените държавни таксови марки щели да отидат в републиканския бюджет. Голяма, голяма, министерска лъжа, г-н Дянков. Парите от закупени държавни таксови марки, с които е заплатена услуга на съда, винаги, дори и при плащане по банков път, първоначално постъпват в единната бюджетна сметка в БНБ на държавния бюджет, след което се извършват действия по тяхното последващо администриране – от министъра на финансите и от Висшия съдебен съвет съгласно чл.6 от Закона за устройството на държавния бюджет – чрез осъществяване на трансфер от държавния бюджет към бюджета примерно на съдебната власт за покриване на разходите на същата, като при всички случаи заделените разходи не могат да надхвърлят средствата, събрани като приходи от бюджетното предприятие, в това число и посредством използваните държавни таксови марки като средство за заплащане на дължимите държавни такси в структурите на съответните съдилища. Това се отнася и за административните услуги, извършвани и от МВР и МВнР.
4. Г-н Дянков предоставя нерегламентирана държавна помощ в полза на частните търговски банки, събиращи банкови такси и комисиони по извършваните трансфери, чрез налагането на банковия път за плащане на държавните данъци и такси като единствено възможен способ за разплащане към бюджета. Около 500 милиона годишно са комисионните от задължителните плащания, посочени от г-н Николов от “Активни потребители”  (линк)
В „Параграф 22” се превърна сагата на господин Тодор Бойчев от гр.Хасково при опит да подададе заявление за издаване на български документи за самоличност и да получи нова шофьорска книжка срещу заплащане на държавната такса с държавни таксови марки. След първоначален положителен отговор на Дирекция „Български документи за самоличност” при МВР до г-н Тодор Бойчев, че може да заплати държавната такса в размер на 25 лв. посредством закупуването и представянето на държавни таксови марки, на 23.12.2010 г. той подаде заявление за издаване на СУМПС пред КАТ-Хасково при Областна дирекция на МВР-гр.Хасково, ведно с декларация за заплащане на държавата такса за издаване на СУМПС, облепена с държавни таксови марки на нужната стойност, както и касов бон от Български пощи за закупуването им.
Излъга ни и българският административен съд, който умело манипулира истината с пилотажни фигури на подмяната на съдийска чест и клетва. Законът за държавните такси остана негласна буква както за съда, така и за министър Дянков.
Очакваме да чуем коментар по темата на най-високо ниво: министър-председателят Бойко Борисов и министър Цветан Цветанов все още не са се произнесли дали ограбването на българските граждани от банките ще продължава да се осъществява с тяхното височайшо позволение.
Вече се лъже под клетва в името и за благото на народа!

Тодор Бойчев
и останалите членове на групата „Държавни такси и гербови марки” от социалната мрежа „Фейсбук” (линк)

4 коментара »

 • Тодор Бойчев said:

  Благодаря за гражданската позиция, изразена от редакторите на електронния сайт.
  Благодаря за подкрепата, която ми оказвате през тези пет месеца на война с българските държавни институции.

  Убеден съм, че доброто ще победи.
  Радвам се,че на мен се падна честта, да отстоявам гражданските права и свободи в обрулената ни държава. От друга страна искам да покажа и да кажа, че всичко зависи от нас, самите.
  За мен сагата с мен стана кауза, защото моят проблем е проблем на всеки български гражданин, решил да заплати дължимата от него държавна такса с държавни таксови марки.
  Направих си своите изводи за политиците, които прекрачват входа на нашия парламент.
  Политиката не е мръсна работа, както някои обичат да се изразяват. Нечистоплътните хора правят политиката мръсна работа, и в това е нашият български политически проблем.
  Аз отдавам особено внимание на правата на хората, и за мен те са висша ценност.
  Надявам се, нашите политици да не забравят откъде са тръгнали, и кой им гласувал доверие в управлението на държавата.
  Надявам се, че политиците ще се вслушат в здравия разум, и ще ми издадат искания от мен личен документ-шофьорска книжка.
  Засега доверието ми в държавата е подкопано.

  Дано г-н Борисов “се вземе в ръце”, и реши проблема по човешки и законен начин.

  Българският административен съд се изолирал от българското общество. Съдиите за мен са роботи, и не влагат разум и съвест при постановяване на актовете си. Прочете им решенията, и ще се убедите в думите ми. Заобикалят се основни норми на конституцията ни, нарушава се клетвата от съдиите.
  И се стигна до положение 20 върховни административни съдии, да правораздават и вероятно това е било и тяхно вътрешно убеждение, да се уповават на отменен подзаконов акт-Инструкция 6 по Закона за държавните такси, отменена през далечната 1980г.. Тези върховни съдии противоправно са отменяли дела на един варненец- Юлиян Чолаков, борещ се достъпно и човешко правосъдие, лишено от бюрократизъм. Така един съд, какъвто е Върховния административен съд, се превръща корпоративен инструмент.
  И как да вярваме в българската правосъдна система, която се е капсулирала, и не служи на българските граждани, както е записано в чл.117 от Конституцията на Република България.

  И така вече 15 години българските граждани се ограбват от своите политици, които определят такива правила, че да се плащат комисионни на банките за плащане на задължения към държавата.
  Ограбването продължава…

 • Хахо said:

  Дано г-н Борисов “се вземе в ръце”…
  Не, нека да си пусне ръцете от гърлото ни!

 • Комитата said:

  Какви са пълномощията на Европейския омбудсман по разглеждане и санкциониране на държавно толерираното неспазване на Законите и Конституцията в угода на криминални политико-мафиотски и банкови кръгове и безнаказани корумпирани ръководители на държавни институции и съдилища?! Може ли Европейския омбудсман да заведе иск от името на всички български граждани пред Европейския съд за правата на човека срещу българската държава за грубо нарушаване на човешките права и башибозушко мародерство от български държавни чиновноци, депутати и съдии над българските граждани и данъкопладци?!

 • L said:

  Европейският обмудсман разлежда дела за “лоша” и “неправилна” администрация, кояето нарушава принципите на Хартата за основните права на гражданите в ЕС. Всеки гражданин може да се възполва от правото си да жали в случай, че публичен орган не действа в съответствие с правилото или принципа, който е задължителен за него. САМО ЧЕ 🙂 “Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, което има местопребиваване или месторегистрация в държава-членка, има правото да сезира Омбудсмана в случаите на лошо администриране при дейността на институциите и органите на Общността, с изключение на общите и първоинстанционните съдилища, когато действат като такива.” ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ ПРИ НАРУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ НА ОБЩНОСТТА – съвета, парламента, СЕС, съда, централната банка, сметната палата, ЕЦБ и системата на европейските централни банки, ЕИБ, ЕИФ, комитетите, агенция “Евратом”… ТЪЙ ДЕ, И?!? Има прибавено изключение по отношение на общите и първоинстанционните съдилища. ДЕМЕК… Не може да занимаваш супранационален орган с битовите си проблеми под предлог, че националният такъв не ти се струва надежден и/или ефективен или чисто и просто “нанка”. На 23 години съм и не съм чувала никога нищо да се говори или да се пише за дейността на обмудсма на РБ (по настоящем Константин Пенчев).

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.