Home » Авторски страници

Яне Янев (РЗС): БЕЗ НОВА КОНСТИТУЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА ИМА РЕАЛНА ПРОМЯНА В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

2010.08.17 7 коментари
Spread the love

По данни на официалните иниституции, в чужбина живеят между 3 и 4 милиона българи, от които над 1 милион са напуснали страната след 1989 година. По повод на предстоящото изработване на нов Изборен кодекс, който по думите на проф. Михаил Константинов «безспорно е най-важният български политически закон» и ще засегне всички граждани и у нас и зад граница, www.Eurochicago.com се обърна към българските партии с 5 еднакви въпроси, вълнуващи диаспората.

Днес ви предлагаме отговорите на Яне Янев  – Председател на ПП „Ред, законност и справедливост“. Становищата на други 12 парламентарни и извън парламентарни партии, както и още материали засягащи гласуването на българите зад граница, можете да намерите в нашата обзорна тема (линк)

RZS_logoЯне Янев (РЗС): БЕЗ НОВА КОНСТИТУЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА ИМА РЕАЛНА ПРОМЯНА В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОВ момента се подготвя ново изборно законодателство (изборен кодекс). Българите живеещи в чужбина от години настояват за възможността да избират народни представители, еднакво със сънародниците си в страната – право, което се гарантира и от член 26.(1) на Конституцията. Подкрепяте ли възможността да се регистрират избирателни листи и независими кандидати в 32-ри многомандатен избирателен район „чужбина“, както в районите в страната?

За намеренията на ГЕРБ относно изборното законодателство съдим единствено от публичните изяви на Искра Фидосова, която според мен абсолютно нищо не разбира от тази материя. РЗС като единствената реална опозиция в 41-то Народно събрание не е включена във временната парламентарна комисия за изработване на изборен кодекс. Целта е очевидна – да бъдат приглушени неудобните гласове и да се създадат изборни механизми, които да обслужват политическите желания на управляващите. Реформата в изборното законодателство трябва да гарантира честността на изборния процес и да създаде условия за възвръщане на доверието на гражданите в партийно-политическата система, което е силно ерозирано през последните години. Отново сме изправени обаче пред опасността да се направи имитация на такава реформа. Свидетели сме как дебатът по съставянето на изборен кодекс се затваря в рамките на статуквото. Сериозна е опасността за пореден път да станем свидетели на козметични промени, които се правят според потребностите и в срокове, удобни за политическата групировка, оглавявана от Бойко Борисов.
Според „Ред, законност и справедливост” промените в изборното законодателство трябваше да бъдат поставени на широк обществен дебат още в края на миналата година, и то в контекста на принципно нови конституционни текстове, свързани с основното човешко право в условията на демокрация, за да могат да се отчетат всички „за” и „против” предлаганите промени, включително и възможността да се регистрират листи и независими кандидати в 32 МИР „чужбина”.
Идея на РЗС от преди години е гласовете от чужбина да не бъдат насочвани към определен избирателен район в България, а да се отчитат като гласове в отделен МИР „чужбина”. Нещо повече, като се има предвид броят на българските избиратели зад граница, би било правилно тези райони да са не един, а два, дори повече.

Подкрепяте ли въвеждането на гласуване по интернет в страната и в чужбина, подобно на други европейски държави (Швейцария, Испания, Франция, Португалия, Австрия, Естония и пр.)?

Считаме, че гласуването по интернет е удобен начин за над милион българи в чужбина да упражнят правото си на глас, а би могло и в самата България да привлече към изборния процес младите хора и хората с увреждания, които по принцип рядко стигат до урните. Отношението на РЗС към този модерен механизъм ясно се доказва от факта, че ние имаме опция за електронно членство в партията на нашия сайт www.rzs.bg.
Въпреки това бихме подкрепили инициатива за гласуване на изборите по интернет, само и единствено ако сигурността на вота е абсолютно гарантирана. За съжаление на този етап това е неосъществимо на фона на неспособността на управляващите да интегрират иновационни технологии. Най-пресният пример е гафът с електронната система за гласуване в Народното събрание, която беше широко рекламирана като безотказна и непогрешима, но в крайна сметка се оказа, че много лесно може да бъде манипулирана.
Но има и нещо, което е по-опасно от ниската управленска компетентност и срамната неграмотност на сегашните властимащи. Правителството на ГЕРБ все по-често прибягва до действия, които са пряко нарушаване на демократичните правила и на свободата на личността. Налице е тенденция към авторитаризъм и милиционерски диктат. От чужбина това може би още не се забелязва добре, но в България е съвсем очевидно. Електронният вот е изложен на риска от умишлени фалшификации от страна на правителството в много по-висока степен, отколкото „класическото” гласуване, с писмени документи.
Колкото и да ни е неприятно да си признаем, тъкмо днес България не е готова за избори по интернет – не само и не толкова технически, а най-вече политически. Защото на този етап така още по-силно ще се разрасне търговията с гласове и има реална опасност голяма част от гласовете да бъдат купени, нещо повече – принудени. Това е малко вероятно например в Илинойс, но в България е напълно възможно да речем следното: Местният функционер на една партия убеждава (не с коректни политически аргументи, а с пари или заплахи) даден избирател да гласува за съответната партия, получава съгласието му, но не може да отиде с него в тъмната стаичка и да провери ще си изпълни ли той обещанието. Ако гласуването е електронно, партийните функционери ще могат да висят над главата на избирателя, докато гласува на компютъра в къщи, или в партийния клуб, или на друго неконтролирано място. Така търговията с гласове при сегашните условия в България ще може да се разрасне до размери, нямащи аналог в целия ЕС.

На последните парламентрани избори, избирателната активност на българите по света и по-специално в страните от Европейския съюз, нарастна 4 пъти. Подкрепя ли Вашата партия предложението да се забрани възможността за сформиране на избирателни секции извън дипломатическите представителства?

Ако български гласоподаватели имаше само в Европейския съюз, САЩ, Канада и другите развити страни, такова ограничение не би било наложително. Обаче не е така. Последните парламентарни избори показаха чудовищни фалшификации на вота в чужбина, като най-драстичен пример е случилото се в Република Турция. След сигнал на РЗС Конституционният съд касира вота от 23 секции в тази страна, което доведе и до промяна в състава на Народното събрание. Опорочаването на изборите се дължи на пълната липса на контрол както от страна на изборната администрация, така и от страна на представители на различните политически партии, участващи в изборите. Поради тази причина ние настоявахме избирателни секции да бъдат открити единствено в дипломатическите представителства и българската държава да осигури възможност представители на различните партии да наблюдават изборния процес. В противен случай ще продължим да сме свидетели на тежко погазване на демократичните принципи и манипулиране на вота. Докато не бъдат създадени механизми за гарантиране на честни избори, формирането на избирателни секции извън дипломатическите представителства създава предпоставки за сериозни злоупотреби.

Законът за българите живеещи извън Р. България, обнародван в ДВ, бр. 30 / 11.04.2000 предвижда създаването на Национален Съвет за Българите в чужбина състоящ се от 9 човека, 5 от които са представители на българите зад граница. 10 години и 4 правителства по-късно, Националния Съвет така и не е сформиран. Каква е вашата позиция ? Kаква трябва да бъде държавната политика към българската диаспора?

Крайно необходимо е да се изготви национална стратегия за българите в чужбина. Тя трябва да е основана на разбирането за нацията и да отразява демографските проблеми, с които се сблъсква българското общество. Тази стратегия следва да определи основните цели, приоритети и институционални механизми на работа с емиграцията. На преден план трябва да стоят и въпросите за поддържането на устойчиви връзки с българските общности в чужбина, да се прилагат последователни действия за защита на правата на българските граждани, пребиваващи и работещи в други държави, и да се проучат основно проблемите, пред които е изправена българската емиграция. Като начало трябва да се създаде механизъм за преброяването на българите зад граница, да се отчете в кои райони диаспората е най-голяма и съобразно това да се разпределят усилията на държавата. За съжаление, не виждаме как това може да се случи скоро, тъй като на управляващото мнозинство му липсва визия за справяне на проблемите на българите в страната, да не говорим за тези в чужбина. Колкото до Националния съвет за българите в чужбина, фактът, че все още не е конституиран, е поредното доказателство за безхаберието на правителствата на 20-годишния преход. Липсва смислена и национално отговорна политика спрямо сънародниците ни в чужбина, въпреки че настоящето правителство има министър, персонално отговарящ за тези въпроси.

Българското законодателство, единствено в Европейския Съюз, ограничава пасивното избирателно право като не дава възможност на български граждани, имащи и друго гражданство, да бъдат избирани за народни представители. Същевременно, след приемането на страната ни в ЕС, чужди граждани могат да са общински съветници в България и дори български евродепутати. Бихте ли подкрепили промяна на чл.65.(1) от Конституцията “За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство”?

Примерът, който давате, е едно от многобройните доказателства, че в българското законодателство има сериозни противоречия и недостатъци. Те са толкова дълбоки, че то не може да бъде модернизирано с отделни промени, вкл. и на конституционни текстове. Принципната позиция на „Ред, законност и справедливост” е да бъде изработена и приета нова конституция на Република България. Сега действащият основен закон беше приет при определена, отдавна отминала политическа конюнктура, и още тогава беше съставен умишлено лошо. Той е един от основните причини за хаоса в законодателството, за парализата на съдебната система, за редица други проблеми, в т.ч. и с избирателното право. С приемането в ЕС България навлезе в нов, съществено различен етап от историята си и има нов статут на държавността. Практически невъзможно е държавата да работи адекватно на новите условия със стар, изчерпал възможностите си основен закон. Необходимо е преучредяване на държавата и изграждането й отново по нов демократичен модел, като се започне от основата на държавата – конституцията.
Действащата конституция е удобна на сегашните управляващи и т.нар. „политически елит”, който се самовъзпроизвежда вече две десетилетия, и естествено не е заинтересован да се променя статуквото. Затова РЗС иска да се обърне пряко към нацията. На 6 септември ние започваме подписка за иницииране на референдум, в който суверенът да се произнесе иска ли свикване на Велико народно събрание с мандат приемане на нова конституция. Ако бъдат събрани 500 000 подписа, Народното събрание е задължено да проведе такъв референдум. В момента разработваме механизъм в подписката да могат да участват и българските избиратели в чужбина. През септември ще съобщим как това може да стане чрез сайта на РЗС, както и чрез вашия сайт, ако ни предоставите тази възможност.
Докато референдумът не приеме (или отхвърли) идеята за изработване на нова конституция, РЗС по принцип няма да подкрепя никакви промени в сегашната, дори и да изглеждат уместни, защото това само би задълбочило неразборията. Реално демократичен изборен процес и край на изборните манипулации в България може да има само на базата на нов основен закон. Залагането на основните принципи за провеждане на избори в Конституцията няма да позволи безкрайните промени и поправки, които служат само и единствено за запазването на досегашния мафиотски политически модеб.

РЗС счита, че ГЕРБ е поредният политически мутант на криминалния преход в България. Те управляват страната като Групировка за Едноличен Рекет над Българите. Единственото реално спасение за България е не нов месия, а нови правила, нови принципи, нов правов ред, заложени в основите на новата Конституция.
България трябва да се преучреди къто държава и това може да стане чрез създаването на Трета българска република. Първата бе комунистическата – от нелегитимния референдум до 1989 г. Втората бе посткомунистическа от Великото народно събрание до днес. Третата предстои всички ние да я изградим на нова основа, и да гарантира старта на един така необходим процес, който може да бъде формулиран като Ново Българско Възраждзане.

––––––––––
Б.Р. За да цитирате това интервю НЕ е нужно да бъде искано разрешение на редакцията.

7 Comments »

 • Мислещ said:

  Чета го Янето и ми се чини, че действително само той ги казва нещата с истинските им имена..

 • Mila said:

  Ето още един апостол на истината, макар че позицията, която изразява, на доста места, по обясними причини, се разминава с тази на РЗС… https://www.eurochicago.com/2010/07/gergyovden-stoyanovitch/

  Но има неща в горния текст, с които, и да искам, не мога да не се съглася:

  „За съжаление, не виждаме как това може да се случи скоро, тъй като на управляващото мнозинство му липсва визия за справяне на проблемите на българите в страната, да не говорим за тези в чужбина.“

  „Опорочаването на изборите се дължи на пълната липса на контрол както от страна на изборната администрация, така и от страна на представители на различните политически партии, участващи в изборите.“

  „Но има и нещо, което е по-опасно от ниската управленска компетентност и срамната неграмотност на сегашните властимащи. Правителството на ГЕРБ все по-често прибягва до действия, които са пряко нарушаване на демократичните правила и на свободата на личността. Налице е тенденция към авторитаризъм и милиционерски диктат.“

  „Действащата конституция е удобна на сегашните управляващи и т.нар. „политически елит”, който се самовъзпроизвежда вече две десетилетия, и естествено не е заинтересован да се променя статуквото.“

  Патосът от последните два абзаца ще го оставя милостиво без коментар. 😉

 • ideyazabulgaria.org said:

  А КАКВИ ИСТИНА КАЗА, ЯНЕ? Така и не разбрахме какви реформи Яне предлага. Много щум за нищо! Яне има способността да плагиатсва чужди мисли и да ги представя за свои.Но така ги омаскарява, че дори и авторът не може да си ги познае. Големият реформатор Яне Янев- Предложи такъв калпазански мораториум за имотите на Кобурготски, че сега Сакскобурготски го използва и съди държавата в Страсбург. И непременно ще я осъди, защото е неграмотно и калпазански направен мораториум, само в полза на Сакскобурготски .Дора Апостолова http://www.ideyazabulgaria.org

 • ideyazabulgaria.org said:

  Казал Яне, че трябва промяна на конституцията ,но не казал КАК и в КАКВО?! Ние отдавна казваме това , но казваме и КАК трябва да стане. Яне редовно чете нашите страници с гьосуратлък, но явно е проумял само от нуждата за нова конституция, другото КАК и КАКВО е минало и заминало през ушите му. А то е въпрос на демокрацията и „разбиране за демокрация”. А решението в случая е въвеждането на основния принцип на реалната демокрация( the real democracy , която е демократичен модел на развитите западноевропейски държави от 60 години) РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ , каквото сега липсва в Лукановата конституция от 1990 г и на което се дължи огромната вече 20 години политическа корупция по високите етажи на властта и всякаква корупция в обществото обхванала го като октопод, властването на организираната престъпност в обществото, разрухата и продължаващото ограбване на държавата. Липсата на разделение на властите е присъщо за тоталитарните и фашистки държави. Такива в Европа в 21 век вече няма. Развита Европа е въвела разделението на властите още преди 2 век с раждането на теорията за разделение на властите на Шарл дьо Монтескьо 1793 г. и е развила високо развита „правова и политическа система”. Докато България с настоящата си посттоталитарна конституция без наличието на разделение на властите в нея стои във време тоталитарно и клоаката на Европа. Всичко което предлага Янев са МЕХАНИЗМИ и второстепенни. И дори тези механизми да се въведат, те няма да работят, поради липсата на разделение на властите с отделяне на избирателната система( която и законодателен орган) от политическата власт- това налага извършването на деполитизация на избирателния процес, партиите да не управляват, контролират, самоконтролират избирателния процес, те само да наблюдават. наличието и под политическа шапка дава възможност партиите да си нагласят крайните резултати както те си пожелаят и да подменят вота на избирателите. Сега ЦИК се избира на партийна квота от парламентарно представените партии и оставя изцяло избирателния процес да зависи от волята на партиите. Това го няма в нито една стара членка на ЕС и развита демокрация, там изборите се правят от транснационална административна служба, чийто служители са обявени за „държавни служители” под женското антикорупционно законодателство и зоркия поглед на независимите им деполитизирани съдебни системи ,действащи по часовник , пресичащи всякакви опити за фалшификация. Също това изискване е заложено з директивите на Европейската комисия, но до сега няма кой да го спази в България. Крещяща е нуждата от нова конституция на Р. България- модерна демократична конституция ,осигуряваща пътя на правовата държава. Тя може да се приеме в национален референдум, а не свикване на ВНС (твърде остаряла и не използваща се законодателна форма в Европа), но фактът, че никоя от управляващите партии не желаят да инициират такъв национален референдум, показва, че те не желаят да променят статуквото и да изтървават политическата власт и „вся власт в советом” от ръцете си, която им дава възможност да си правят „закони от джунглата” за своята неприкосновеност , да амнистират престъпленията си във властта и узаконяват кражбите си.
  Без тези моменти в интервюто на Яне Янев, то става безлично и популистко и се приравнява с действията на Федосова, Янков, Мая Манолава и други велики партийни законотворци на новия избирателен кодекс. Написала Дора Апостолова ,ДРД „Идея за България” http://www.ideyazabulgaria.org

 • ideyazabulgaria.org said:

  Яне,” чудовищните фалшификации” не бяха гласовете от Турция, защото там имаше не повече от 1370 дублирани гласове и това въобще не се отрази на избирателната активност, а самото фалшифициране на изборите „в крайното сумиране” направено в ЦИК в последния момент и „наличието на 1 милион мъртви души” сложени съвсем съзнателно в избирателния списък, които се разпределиха по предварително съглашение между париите и промениха реалната избирателната активност от 30 % в 60 % и това се направи” за пред Европа”. Наличието на „мъртвите души” и „промяна на числото на избирателната активност” е фактически огромната фалшификация в изборите от партиите. За това обаче нито дума не споменаваш. А говориш за „интернетно гласуване”, „механизъм в подписката да могат да участват и българските избиратели в чужбина”- това са само второстепенни МЕХАНИЗМИ . И след тези „пропуски” предложението ти за „честни избори” става предложение на неграмотен политик и звучи като чиста демагогия ,също и меморандума ,който направи за имотите на Сакскобургготски. Трябва не референдум „ за или не нова конституция”, а референдум за приемане НАПРАВО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ- ти готов ли си да я предложиш текста на новата конституция? Май не си! За това приказките ти оставят бля бля бля и „гола вода”

 • Mila said:

  Дора, за какъв цял МИЛИОН мъртви души говориш?? На коя стъпка са влезли техните гласове? Не разбирам – не си го представям.

 • ivan said:

  Г-н Янев,Всичко ще бъде на ред но 1.Координаторите на РЗС във всички градове до един трябва да се сменят. 2.Боклуците от партията да се ИЗЧИСТЯТ- има ли царски , седесаро-бесепарски ПЕДЕРАСИ – ВСИЧКИ в РЗС отивате на маината си. Има ли и една муцуна сте АУТ- Казвам аут защото и Аз като твърд защитник на РЗС ,заради боклуци като тия дето се отлюспиха от РЗС -Тагарински и другите…-Нямаше ли други за нар. избраници а избрахте боклуците.. Пак в листите на следващите избори напраскаите в листите за нар. Представители такива педераси,манафишерфантии, курви и тем подобни боклуци. Не желая да си вдигам кръвното…що слагате такива ….Е Б А В А И Т Е С Е

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.