Home » Авторски страници

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧИКАГО*

2010.04.22 Няма коментари
Spread the love

Фестивал
„Български дни вЧикаго Пролет 2010”

Програма

10.00 Дискусионно фоайе.
10.30 Въведение в технологията на семинара.

Професионални дискусии
11.00  Българите в Чикаго през време на криза.
11.05  Недвижимите имоти през време на криза.
12.05  Българското ДНК.
12.10  Правителствените бюджетни дефицити и влиянието им на нашето бъдеще.
12.20 Финансиране, застраховки, образователни и пенсионни фондове.
12.35  Новите данъчни законодателни промени-митове и реалност.
12.45  Имиграционното право-надежди за промяна. Адвокатска кантора Цветелина Бойновска
Социални дискусии
13.00  „Българският вкус в Чикаго – 2010”- безкрайна дегустация на специалитети в стая 222.
14.00   Правни, социални и потребителски проблеми на имигранта, Бойновска, президент на БАА
14.45  Българи в Чикаго по степен на влияние.
15.00  Диалогът „България – Чикаго”.
15.15  Дарителски и награден форум.

Фестивал
„Български дни вЧикаго Пролет 2010”
Събота, 1 май 2010
ПРАКТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧИКАГО
DePaul University, O’Hare Campus, room 223
3166 S River Road, Des Plaines, IL 60018

Спонсор – БУ „Джон Атанасов”
Патрон на фестивала – Боянка Иванова

На фестивала присъстват гости и активни участници. Поканват се като гости на семинара всички сънародници, които се интересуват от представените теми и дискусии.
БАА си запазва правото за промени в правилата и Програмата на Фестивала.
За справки телефон 312-222-9353
БАА е организация с идеална цел, подпомагана от българите по света.

УВОД

Българското присъствие в Чикаго – постоянно и авторитетно.

Двадесет години от началото на “Петия период на българската имиграция в САЩ” е повод за размисъл относно достиженията на българите в Чикаго. В тази връзка популярни специалисти от различни области на знанието правят първи опит за систематизиране приносите на българите в Чикаго за периода от 1989 до 2010 година. Аналитичните материали в настоящето изложение са представени по браншове.

1. БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ

1.1.Българска общност – организации, идеи, хроника, призове, развитие и други.

1.1.1.Организации
В Чикаго съществуват формални (регистрирани) и неформални (нерегистрирани) български организации.
“Български национален фронт” (създаден на 27 декември 1948 година в град Мюнхен  – Оберменцинг) със седалище в Чикаго е с президент Александър Дърводелски (USA 1957). Печатният орган на организацията е списание “Борба”. Българо-Американска медицинска асоциация е съществувала като неформална организация с председател д-р Михаил Николов в началото на 21 век. Организацията с идеална цел “Българо-Американската Асоциация” в Чикаго е създадена на 5-ти и регистрирана на 11-ти януари 2002 година с първи президент Динко Динев. Главната цел на Асоциацията е да помогне за “Адаптация на българските имигранти към американските стандарти на живот”. Организацията с идеална цел “Българо-Американски център за културно наследство” е регистрирана на 3 декември 2007 година. Президент е Кина Бъговска. Организацията с идеална цел Сдружение “Български музей в Чикаго” е регистрирана през 2008 година. Президент е Елена Табакова.
Условно формална е организация, ръководена от Мартин Мартинов, наречена “Bulgarian Language Dinners”, която обединява личности, говорещи български език, които си събират един път месечно на вечеря в четвъртък. “Български партньорски организации” е неформално обединение на временно създадени сдружения за осъществяване на определена цел. Няколко съществуващи неформални организации подготвят своята регистрация.

БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.
Българо-–американски център за културно наследство (BAHC) е организация с идеална цел,  учредена на 3 декември, 2007 г. по законите на щата Илинойс.
Неговата мисия е да съхрани и насърчава българското духовно и културно наследство, език, традиции и обичаи в Америка, чрез музика, изкуство, литература, танци, театър, образование и социално общуване. Основна задача на центъра е да се построи Български дом в Чикаго, за да могат да се осъществят всички тези културни цели. Към центъра има школа по рисуване, фолклорен ансамбъл, клуб за Васил Левски, певческа група и различни клубове по интереси.

1.1.2.Идеи
1.1.2.1. Фестивалът “Български дни в Чикаго”
Фестивалът “Български дни в Чикаго” стартира през месец октомври 2004 година. Официалните сесии на Фестивала са: пролетна през месец май и есенна през месец октомври . Най-популярни са семинарите със заглавие “Актуални проблеми на българите в Чикаго” . Формите за участието във Фестивала могат  да бъдат:
-Активно присъствие на мероприятията на Фестивала.
-Конферентно (видео и аудио) присъствие на семинарите на Фестивала.
-Идейна поддръжка на Фестивала.
-Спонсорска поддръжка на Фестивала.
В семинарите участват популярни българи в Чикаго, повечето от които се стремят или са достигнали до четвърто ниво на “ПОТРЕБНОСТ ОТ УВАЖЕНИЕ” по пет степенната класификация на Абрахам Маслоу. Недостатъчно е участието във Фестивала на някой значими българи вероятно поради следните причини:
-Значима стойност на инвестиционното време (ценово ниво над $ 2.5 за минута ефективно време).
-Недостатъчна ориентация в структурата и строежа на българската общност.
-Проблеми при общуването с българската общност.
-Други причини.

1.1.4.Награди
За отбелязване на приносите на личности и институции в Чикаго съществуват следните призове:
“Златен лъв”. Наградата е създаден от вестник “България”. Начало – 2001 година.
“Златен орел”. Наградата е създаден от Българо-Американска Асоциация. ”. Начало – октомври 2004 година.
“Български орел”. Наградата е създаден от Българо-Американска Асоциация. Начало – 2005 година.
Наградите на вестник “България Сега”. Начало – декември 2007 година.
Международният институт по антропология в Солт Лейк Сити номинира българи и български институции с “Българин (организация) на годината в САЩ.”. Начало – 2006 година.

1.1.4.1.Призове на Българо-Американска Асоциация.
Българо-Американска Асоциация е удостоена с: Награда за отличие на Българо-Американска Асоциация за траен принос към българската общност от “Office of the cook county treasurer” (September 24, 2003), Държавен паметен медал “Иван Вазов” на Държавна агенция за българите в чужбина (№24, 2006), “Българска асоциация на 2006 година в САЩ” на Международен институт по антропология (2007) и  “Кристален Глобус” на вестник “България Сега” (2008).

1.1.4.2. Приз за вестник “България Сега”
Вестник “България сега” е удостоен с Държавен паметен златен медал “Петдесет години членство на България в Организацията на обединените нации” (28 юли 2009).

1.1.5.Развитие
Очаква се българската общност да се развива в следните направления: Служещи (90%), Собствен бизнес (5%), Учащи (2%), Пенсионери (0,1%), Държавна администрация (0.01%), Организации с идеална цел (0.01%) и други. Обединяващата функция в българската общност през Петия период на българската имиграция в САЩ (1989 –2010 и продължава) вероятно ще бъде понятието “Бизнес интереси”.

1.2.Духовенство, религии, теология, църкви и други.

В Чикаго има две български източноправославни църкви – “Света София” и “Свети Иван Рилски – Чудотворец” и пет български евангелски църкви – Българска евангелска божия църква “Нов живот” , Българска църква интернационална милост “Мараната”, Българска Християнска Баптиска църква “Ново начало”  и други. Македонската православна църква “Света Петка” също се посещава от българи.

1.2.1.Българска православна църква “Света София”. Тя е с тристепенна йерархична структура (била е и конгреционална). Първото йерархично ниво е енорията (църквата) с енорийски духовни лица от бялото духовенство (дякон, свещеник, протоиерей, свещеноиконом и ставрофорен свещеноиконом).  Второто йерархично ниво е епархията (диоцез), наречена “Bulgarian Eastern Orthodox Diocese of the USA, Canada and Australia”  с административно месторазположение в New York, USA (с духовни лица от черното духовенство – монах, йеромонах, архимандрид и епископ) и с митрополит (владика) Йосиф www.bulgariandiocese.org. Третото йерархично ниво е “Българска Патриаршия” с месторазположение София, България с патриарх Максим. В методично отношение църквата е към Светия Синод на Българска Източно Православна Църква. Богослуженията се осъществяват (към 2.2.2009) от протойерей Грую, поп Цонков. Енорийски свещеници в църквата са били (или могат да бъдат) поп Валентин Борисов Ноцков, Божидар Иванов Димов и други. На 14 март 2009 година се състоя Годишно отчетно изборно събрание на БПЦ “Света София”. Избрано е църковно настоятелство в състав: Константин Желебинков – Председател, Тошо Момчилов – Заместник Председател, Кики Шаглева – Секретар, Кирил Мирчев – Помощник секретар, Йорданка Ташева – Касиер, Пепа Паунова – Помощник касиер, Ангел Пепелянков – Управител църковен комплекс, Даря Милева – Заместник управител църковен комплекс, Даниела Михайлова – Координатор за училище „Св.София”, Михаил Михайлов – Отговорник културна дейност, Валентин Томанов – Отговорник връзка с медиите, Ивайло Маринов – Отговорник материална база, Иван Марковски – Заместник отговорник материална база, Таня Гешева – Председател Контролна комисия.

1.2.2.Българска православна църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” . Тя е (дискусионно конгреционална) с тристепенна йерархична структура. Първото йерархично ниво е енорията (църквата) с енорийски духовни лица. Второто йерархично ниво “Български диоцез”, след смъртта на архиепископ (владика) Кирил Йончев през 2007 година се управлява от Епархийски духовен съвет. Третото йерархично ниво е Православната църква в Америка (The Orthodox Church in America   www.oca.org ), с (административна степен) митрополит Йонна (посетил за първи път църквата на 3 януари 2009 година). БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец” е създадена като църковна община (“църква без сграда”) на 9 февруари 1996 година в присъствието на архимандрит Кирил (днес покойник) и отец Валентин Ноцков. През месец януари 1999 година е закупена църковна сграда и в кратък период от време църквата започва да функционира.  Първи председател на църковното настоятелство е Георги Иванов. Свещеници в църквата са (или са били) свещеноиконом Валентин Борисов Ноцков и протоиерей Божидар Иванов Димов. Членове на църковното настоятелство (2.2.2009) са: Боян Чавдаров, Емил Давидков, Павлик Петров, Красимир Дечев, Крум Тирилов, Добри Карабонев. От месец март 2009 година към църквата съществува младежка група (с ръководител Мария Влашка) с цел да помага на организационния живот на църквата. На 21 Март 2009 г. е било проведено годишно отчетно събрание в Църквата ”Свети Иван Рилски” в град Чикаго, Щата Илинойс.

1.2.3.Българска евангелска божия църква “Нов живот” е с главен пастор Владимир Георгиев, пастор Станимир Танев и младежки пастор Марио Христов.
1.2.4.Българска църква интернационална милост “Мараната” е с пастор Руди Акоста.
1.2.5.Българска Християнска Баптиска църква “Ново начало” е с пастор Георги Киров.
1.2.6. Наско Лазаров е бил директор на организацията “Мисията възможна”.

Поклонници Ерусалимски (т. н. големи хаджи) са Алина Георгиева, Евгений Чаракчиев, Никола Чаракчиев и други. Поклонници Атонски (т. н. малки хаджии) са Отец Божидар Димов, Евгений Чаракчиев, Никола Чаракчиев и други.

Професор д-р Георги Иванов (Illinois Institute of Technology) осъществява изследване по темата “История на българската православна църква в САЩ”.

1.3. Изкуство, култура, музика, театър, литература, проза, поезия, критика и други.

В Чикаго живеят и работят специалисти от почти всички направления на културата и изкуствата.
1.3.1.Популярен художник е Кина Бъговска , автор на картината “Квартет”. Камелия Томанова ръководи неформален кръжок по изобразително изкуство “Ателие Млади Творци” и други.
1.3.2.Популярен артист и писател е Добри Карабонев, автор на романа “Да намериш себе си”.
1.3.3.Популярна поетеса е Райна Недялкова, автор на стихотворението “Камилата”.
1.3.4.Популярни критици в Чикаго са Катя Златкова (популярна с критиката си към статия на американски журналист за България в чикагски вестник) и Симеон Гаспаров (популярен с някой критични материали за американското общество).
1.3.5.Популярни танцьори са ансамбъл “Хоро” и други.
1.3.6.Популярни музиканти са оркестър “Изгрев”, “Колорит” и други.
1.3.7.Популярен карикатурист е Антон Тончев и други.
1.3.8.Популярен певец е Никола Петров Найденов от Чепеларе (USA 1990), познат като “Малкия сър”, “Българския Том Джонс” и “Родопския Славей”.

1.4.История, етнография, реставрация, архиви, генеалогия и други.

1.4.1.В областта на история на българската имиграция работи Диляна Иванова, проф. д-р Никола Чаракчиев и други.
1.4.2.В областта на българската етнография работят Елена Табакова и Диляна Иванова
1.4.3.В областта на реставрацията на произведения на изкуството и колекционерство (нумизматиката и други) работи Стоян Вълков.
1.4.4.В областта на архивите на българската общност работи проф. д-р Никола Чаракчиев (USA 1999). Архивни фондове за Българската общност има в България и в САЩ.
1.4.5.В областта на генеалогията работят д-р Лолита Николова (Солт Лейк Сити) и професионалният генеалог проф. д-р Никола Чаракчиев.
1.4.6.В областта на история на българската имиграция в САЩ работят проф. Спас Райкин (от Пенсилвания), известен със своите многотомни издания и д-р Иван Гаджев (от Минесота), известен със своите трудове по “История на българската имиграция в Северна Америка”.

1.5.Спорт

Известен български футболен съдия е Валентин Рударски. На 11 февруари 2009 година се откри Първият български бридж клуб в САЩ “Bridge Starts Club”. Популярен бриджьор е Дарина Демирева. В Чикаго съществува и “Училище за бойни изкуства”.

1.6.Дипломатични институции.

Посолството на Република България в САЩ е във Вашингтон. Посланици в посолството са били: Величко Величков (1988-1990), Огнян Пишев (1991-1994), Снежана Ботушарова (1994-1998), Филип Димитров (1998-2002), Елена Поптодорова (2002-2008), Лъчезар Петков (съпруга Боряна Петкова) (2008-2009), Тихомир Стойчев (временно изпълняващ длъжността от 22.11.2009).
Генералното консулство на Република България в Чикаго е открито с решение на Министерския съвет №782/01.10.2004 и почва да функционира през 2005 година. Първи Генерален Консул е г-н Иван Сотиров (съпруга д-р Наталия Сотирова). Консул  е Александър Пейчев. Първи консул е бил Недялчо Данчев. Преди откриване на Генералното консулство в Чикаго, връзки с българската общност осъществява Георги Пейчинов. Мандатът на Консул Александър Пейчев беше до месец юли 2009 година. На 16 юли 2009 година в Чикаго с полет на British Airways от Лондон пристигна с оригинален освободен тоалет, подходящ за дългото пътуване новият консул на Чикаго – г-жа Лила Георгиева,  заедно със своя съпруг Михаил Тинчев. Пръв идентифицира VIP семейството Ник, който често среща популярни българи на международното летище О’Hare. На 5 август Еврочикаго (eurochicago) представи Консул Георгиева на българската общност, по случай нейния рожден ден. Това беше повод българи от Чикаго за първи път да разговарят с консул Георгиева за да й честитят празника. На 31 юли 2009 година от Чикаго за България отпътува първият (в исторически аспект) Генерален консул на Чикаго г-н Иван Сотиров. Преди заминаването си г-н Сотиров публикува до българите в Чикаго отворено писмо под надслов “Благодаря ви, приятели”. На 13 август 2009 година беше публикувано “Отворено писмо до Премиера на България” от вестник “България”, отнасящо се за Генералното консулство на Република България в Чикаго. На 26 август в Еврочикаго бе публикувано отворено писма до  Министър председателя на република  България г-н Бойко Борисов и до българските медии, във връзка с Генералното консулство на Република България в Чикаго. През месец септември консул Лила Георгиева откри учебната година в няколко български училища (5 септември 2009 в БУЦ “Знание”, 12 септември 2009 в БУ “Джон Атанасов”). От 2 октомври 2009 година Валентин Дончев е Генерален консул в Чикаго.

ТИХОМИР СТОЙЧЕВ
Тихомир Стойчев е изпълняващ длъжността заместник посланик, пълномощен министър на Република България във Вашингтон от 22 ноември 2009 година.

ЛЮБКА СТОЙЧЕВА
Любка Стойчева е съпруга на г-н Тихомир Стойчев.

ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ
Господин Петков е кариерен дипломатически служител. Заемал старши дипломатически длъжности в Министерство на външните работи – и. д. главен секретар (2007), директор на Дирекция “Човешки ресурси“ (2006-2008), и. д. началник на Управление “Западна Европа и Северна Америка“ (1993-1994). Бил е извънреден и пълномощен посланик във Варшава (2002-2006), ръководител на Консулско представителство в Ню Йорк (1995-1999), заместник-ръководител на посолството във Вашингтон (1994-1995), втори дипломат и консул в посолството в Малта (1986-1990). Притежава магистърски степени по международни отношения. Владее английски, полски, руски и испански; ползва френски, сръбски и италиански.

БОРЯНА ПУНЧЕВА – ПЕТКОВА
Боряна Петкова е съпруга на Лъчезар Петков. Тя е кино, телевизионен и театрален режисьор.

ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ
Валентин Дончев е роден на 29 септември 1960 година в град София. Завършил е 114 Английска езикова гимназия в родния си град през 1979 година, Университет за национално и световно стопанство в София – магистър по “Международни отношения” (1986), дипломатически курсове за специализация по европейска интеграция и международни организации в Хага – Холандия през 1992 и 2003 година и Бирмингам и Оксфорд – Великобритания през 1998 догодина. Говори английски, руски и френски. Валентин Дончев започва трудовата си дейност през 1986 година като стажант-аташе в Министерството на външните работи, където работи и досега, като преди назначаването му за Генерален консул на Република България в Чикаго (от  1 октомври 2009 година). е пълномощен министър, началник отдел. Досега има три задгранични мандата – един в посолството на България в град Претория (1993-1996), където е първият български консул в Република Южна Африка, и два в Постоянното представителство на България към службата на ООН и други международни организации в Женева (1998-2001 и  2003-2007 година). Женен е с две деца – момче на 5 години и момиче на няколко месеца..

КРИСТИНА ДОНЧЕВА
Кристина Дончева е съпруга на Валентин Дончев. Г-жа Дончева има магистърска степен по икономика и управление на индустрията от Университета за национално и световно стопанство в град София.

ЛИЛА ГЕОРГИЕВА
Лила Ангелова Георгиева е родена на 5 август 1979 година. През 1987-1994 госпожа Георгиева учи в 133 ЕСПУ “А. С. Пушкин” (руска езикова гимназия), от 1994 до 1999 учи в 31 СУЧЕМ “Ив. Вазов” (френска езикова гимназия), от 1999 до 2002 учи в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бакалавър по Политология, специализация по Външна политика и сигурност, от 2002 до 2004 учи в Univercidade Catolica, Лисабон, където семестриално завършва магистратура по Политология и Международни отношения и специализация по Международни отношения и международна сигурност, от 2005 до 2009 учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски” – магистратура „Международни политически отношения и сигурност”. През 2007 г. се дипломира  в Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България. Нейната дипломатическа кариера започна от 2005, като до 2009 е младши експерт, референт за Република Гърция и Република Кипър в Дирекция “Двустранни консулски отношения и консулска защита” на Министерство на външните работи. От 17 юли 2009 е Консул в Генералното консулство на Република България в Чикаго. Владее английски, руски, френски и португалски език.

МИХАИЛ ТИНЧЕВ
Михаил Тинчев е съпруг на консул Лила Георгиева. Господин Тинчев завършва висше образование по специалност ” Стопанско управление”. Работил е като данъчен инспектор в “Националната агенция по приходите”. Владее няколко западни езика.

1.7.Организирани събития.

1.7.1.Събития с партийна насоченост
Лидерът на СДС г-н Пламен Юруков посети Чикаго през 2008 година.
Представители на партията ГЕРБ посетиха Чикаго през 2008 година.
Представителите на партия “Другата България”, Ваня Петкова и Божидар Томалевски, бяха на посещение в Чикаго от 12 до 14 Декември 2008 година.

На 2 февруари 2009 година към 18 часа с полет на Луфтханза от Мюнхен в Чикаго пристигна кмета на София г-н Бойко Борисов, придружен от малък работен екип. Той беше посрещнат непосредствено след излизането си от самолета от Генералния консул на Чикаго г-н Иван Сотиров и от служители на нашето консулство. По дългия път от самолета до залата за паспортна проверка Борисов беше съпровождан от служители на имиграционните служби, чест, която се оказва за особено важни пътници. Пръв в прегръдката на “снажния” българин попадна Ник от Пловдив, който вече десет години има честта да среща популярните българи, кацнали на международното летище О’Hare. Господин Борисов беше приветстван от няколко десетки българи, работещи на Пети международен терминал. Програмата на Бойко Борисов за вторник 3 февруари 2009 година се състоеше от адаптация към Чикаго, обяд, среща с кмета на Чикаго Ричард Дейли, индивидуални срещи с популярни българи в Чикаго, среща с българската общност в Българска Православна Църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” и отпътуване за Вашингтон.
Обядът се състоя на 96 етаж на небостъргача “Джон Хенкок билдинг” в ресторанта “Сигничър рум”. Шефкет Чападжиев е поканил Борисов в личния си апартамент на 88 етаж на небостъргача. Срещата с кмета на Чикаго е продължила около час. На среща на г-н Борисов с българската общност в църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” присъстват около 300 български имигранти.

1.7.2.Събития на организации с идеална цел.
На 6 декември 2003 година се състоя тържество, организирано от Българо-Американска Асоциация по случай 100 години Българо-Американски дипломатически отношения.
На 13 декември 2008 година се състоя първото Коледното и Новогодишно шоу на Българо-Американски център за духовно наследство.
На 3 и 4 януари 2009 година на посещение в Чикаго е Йоана, Митрополит на Православната църква на Америка (ОСА). Историческа справка: Митрополит и Архиепископ Йона (Jonah) е избран на 12 ноември 2008 година на 15-тия събор на Православна църква в Америка в Pittsburgh PA за Митрополит на Вашингтон и Ню Йорк и Архиепископ на цялата Православна църква в Америка.
Първото българско Осмо мартенско женско парти в Чикаго се състоя на 11 март 2009 година.
На 4 април 2009 Българският фолклорен танцов ансамбъл “Българе” имаше представления в “Prairie Center for the Arts”. Те  представиха спектакъла “Това е България – Осмото чудо”. На 24 и 25 април театър “Сълза и смях” гостуваха с постановката “Лазарица” в театъра на UIC.
На 3 май 2009 година се откри Фестивала “Български дни в Чикаго – пролет 2009”. На същата дата  се състоя семинара “Приноси на българите да просперитета на Чикаго” по случай “Двадесет години Пети период на българската имиграция в САЩ”. За участие в семинара бяха поканени популярни българи в Чикаго и САЩ, повечето от които са достигнали до четвърто ниво на “ПОТРЕБНОСТ ОТ УВАЖЕНИЕ” (от българската общност в САЩ) по пет степенната класификация на Абрахам Маслоу. На семинара присъства Чавдар Димов от Посолството на България във Вашингтон, заедно със съпругата си Надежда Димова..

Първи пикник по случай Деня на детето се състоя на 1 юни 2009 година и беше организиран от Българо-американския център за културно наследство и Българо-американската асоциация в Чикаго. Рисунка дълга десетки метри нарисуваха 39 деца на възраст от 2 до 12 години.
На 4 октомври 2009 година в Чикаго се състоя семинар на тема “За състоянието на българската общност в Чикаго”. Участниците в дискусията се солидаризираха с тезата, че “За двадесет години от началото на Петия период на българската имиграция в САЩ (1989-2009 година), в Чикаго са синтезирани основните структурно определящи звена за хармонично функциониране на българската общност и постигнатите резултати са оптимистична основа за интензифициране на амбициозните програми на българите в Чикаго”, което беше изразено в специална декларация, популярна като “Декларацията от Pavilion – Chicago”. В резултат на обсъждането се родиха няколко идеи свързани с Чикаго, а именно:
-Да се проучи възможността да се празнува ежегодно “Български ден на благодарността и дарителството”;
-Да се проучи възможността да се провеждат ежегодно изложби-дегустации, наречени “Българският вкус в Чикаго”;
-Да се проучи възможността за създаване на ефективно и трайно “Българско лоби в Чикаго”.
На семинара присъства Генералният консул на Република България в Чикаго Валентин Дончев и консул Лила Георгиева.
Годишно-отчетно изборно събрание на Българо-Американска Асоциация в Чикаго се проведе на 5 декември 2009 година.

1.7.3.Празнични събития.
Всяка година (след откриване на Генералното консулство на Република България в Чикаго) се чества тържествено Националния празник на България 3 март.

На 6 декември 2008 година се състоя четвъртото по ред коледното шоу на вестник “България Сега”.

Кристине Ботева, абитуриентка от Чикаго, изрисува свой орнамент за Коледната елха в Белия дом. Тя (заедно с майка си Маргарита) е присъствала на приема в Белия дом, която Първата дама е дала за всички художници, украсили Националната коледна елха на Америка за 2009 година.

На 22 февруари БАЦКН организира Тържествено честване и курбан за Васил Левски в БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец”.

На 27 февруари 2009 в 12.00 часа Генералното консулство на България в Чикаго, съвместно с Българо-Американски Център за културно наследство отбеляза Националния празник 3 Март с тържествена церемония и издигане знамето на България пред Richard Deley  Center в Чикаго с участието на ансамбъл “Хоро” и оркестър “Балкански ритми”. Присъстват проф. Константин Христов, академик Борис Тенчов, Кина Бъговска, Петър Стаматов, Петранка Стаматов, и други.

На 8 март Посланика Лъчезар Петров и съпругата му Боряна Пунчева – Петкова, посетиха “Българско училище в Чикаго “Джон Атанасов”.

На 8 март Посланика Лъчезар Петров и съпругата му Боряна Пунчева – Петкова, посетиха “женското парти”, организирано от “Българо-Американски център за културно наследство” под управлението на Кина Бъговска и Петранка Стаматова, на което са присъствали над 100 дами.

1.7.4.Връзки на българската общност с правителствени и неправителствени институции.
На официално посещение в Чикаго на 23 март 2005 година беше министърът на външните работи д-р Соломон Паси.

На официално посещение в Чикаго на 18 октомври 2005 година беше Президента на Република България Георги Първанов.

През месец юни 2008 година беше изпратена информация до осем структурно определящи институции в България за възможностите за участие на Българо-Американска Асоциация – Чикаго в Програмата “Държавна политика към българите по света”. До настоящия момента, в офиса на Асоциацията, не е получен отговор от България.

Служители на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) бяха на посещение в Чикаго от 11 до 16 декември 2008 година в състав – Коянка Димитрова – и. д. Директор Българска общност и информационни технологии, Олга Шурбанова – редактор на списание “Ек”, Мария Гарева – български училища зад граница, Галина Ганчева –юрист. Това беше първото масово посещение на служители на ДАБЧ през Петия период на българската имиграция за двадесет години. През 2001 година на посещение в Чикаго беше заместник председателят на Агенцията Йордан Янев но в състава на българска делегация, а на 26 март 2005 година на посещение в Чикаго беше Председателят на Агенцията – Деница Христова но в състава на делегация на бившия министър на външните работи д-р Соломон Паси. През време на Петия период на българската имиграция в САЩ няма официално посещение на Ръководството на ДАБЧ в Чикаго. От 12 август 2009 година  за Председател на ДАБЧ е назначена Райна Манджукова. Тя е първия Председател на ДАБЧ с над 10 години стаж в агенцията. През 2006 година г-жа Манжукова посети Чикаго като участник във Втората световна среща на българските медии.

1.7.5.Международни събития
През месец Май 2006 година в Чикаго се състоя Втората международна среща на българските медии, под патронажа на Георги Първанов и мениджмънта на Максим Минчев, Генерален Директор на БТА.

1.7.6.Специфични събития
На 1.1.2009 година около 7 часа сутринта възниква пожар в сградата, в която се помещава и офиса на Български център  “Родина”.

1.7.7. Българи участващи в специални мисии.
Българи, живеещи в Чикаго са участвали в специални мисии зад граница. В. Т. е бил военен координатор в Камбоджа, В. И. е участвал в умиротворителната мисия в Ирак, (Дивания), У. У. е работил в българското посолство в Пекин и т. н.

1.8.Държавни институции

Понастоящем много малко българи работят в американските държавни институции. Известни са българи, които работят в пощите, системите за сигурност и други държавни ведомства. В екипа на Президента Барак Обама работи българин от Чикаго. В Чикаго за сега не е известен българин на изборна държавна длъжност.

1.9.Имигранти от четвъртия период на българската имиграция в САЩ

В Чикаго живея български имигранти, пристигнали в САЩ след 9 септември 1944 година и продължили своя жизнен път и след 10 ноември 1989 година. С уважение към тях бихме споменали имената на д-р Станка Паприкова, д-р Виолета Симов (USA 1971), Пенка Богданова ( 20.10.1919 Калугерово, USA 07.01.2008), Елена Иванова (USA 1977), Илия Консулов (USA 1968), Шефкет Чападжие (USA 1964), Александър Дърводелски (USA 1957),  Христо Иванов  (USA 1977), Димитър Тикатов (USA 1954), Ангел Пепелянков (USA 1975), Ангел Ангелов (USA 1968), Борислав Борисов (USA 1985) и други.

1.10.Имигранти от петия период на българската имиграция в САЩ

1.10.1. Регистрирани участници във Фестивала “Български дни в Чикаго”

Александър Лазов,  Анна Русева, Боянка Иванова, Валентин Дончев (Генерален консул на Република България в Чикаго), Велина Лазарова, Георги Витанов-Богат, Диляна Иванова, Димитър Петков, Димитър Чалъков, Динко Динев  (Патрон на Фестивала), Добри Карабонев, Д-р Виолета Симов-Динева (Патрон на фестивала), Д-р Стоян Стоев, Елена Липкова, Елена Табакова, Елена Цанева, Жана Маринова, Звезделина Ковачева, Иванка Харалакова, Илия Танчев, Калина Томова, Катиана Генчева, Кина Бъговска, Климент Величков, Лила Георгиева (Консул на Република България в Чикаго), Лина Кърк, Маргарита Иванова, Мария Илиева, Миглена Барашка, Михаил Тинчев, Наско Иванов, Никола Перфанов, Пастор Владимир Георгиев, Пастори Станимир Танев, Петранка Стаматова, Петър Илиев, Петър Стаматов, Проф. д-р Никола Чаракчиев, Светлозар Момчилов, Свещеник Валентин Ноцков, Симеон Гаспаров, Слави Славов, София Знаймер, Спас Сираков, Стайка Должева, Хамид Русев, Хриска Перфанова, Цветелина Бойновска, Шефкет Чападжиев и други

1.12.Българско лоби в Чикаго.

Един от дискутираните проблемните през време на семинарите на Българо-Американската Асоциация е “За наличието на българско лоби всред американската общественост”. Отбелязва се, че все още българската общност не е създала свое лоби всред американската общественост. За да съществува българско лоби вероятно е необходимо засилено присъствие на българи в американската администрация, наличие на българи всред изборните длъжности на щатско и федерално ниво и наличие на силна лидерска личност. Тези проблеми бяха коментирани на събранията на Асоциацията, и се изказаха интересни прогнози. Създаден беше и модел на “Българския лидер в Чикаго”. Един от моделите се отнасяше за личност на възраст между 45 и 55 години с минимум 15-20 години пребиваване в САЩ, бизнесмен с капитал над $ 1 000 000, с активен публичен обществен ангажимент от 5-10 години, с ораторски и мениджърски възможности, спонсор на събития с обществен и хуманитарен характер, с четвърто ниво на потребности по теорията на Абрахам Маслоу и други. Няколко личности в Чикаго удовлетворяват за сега до 80% от тези изисквания. Според друг модел, най-вероятно е да се очаква, че тази личност ще бъде “оригинален американец”, т. е. роден в САЩ. В този ред на проучвания се достига до предположенията, че българското лоби ще се роди от личности с български произход, родени в САЩ. До настоящият момент не ни са известни българи, работещи в американската полиция, пожарна и т. н., но скоро се очакват добри новини в тази насока. В държавните органи за сигурност работят няколко българи, които изпълняват помощни функции. На 18 септември 2009 година Chicago Tribune (№ 261) публикува информация за TSA (Transportation Security Administration) на международното летище O’Hare, където в илюстративния материал е показан наш сънародник.
Един от родените в България перспективни българи е Радослав Стойчев, Председател на две неправителствени организации с идеална цел (студентска и гражданска) с наименование “Обединена българска общност”.
На 28 септември 2009 година попаднахме на единствения за сега известен българин, който работи в държавната администрация на Чикаго. Той се казва Дженко Шидеров, дипломиран в България строителен инженер, роден в Пловдив през 1954 година и работи в Cook County State’s Attorney’s Office.

1.14. За авторитета на българската общност

На 28 август 2009 година главният редактор (Анна Русева – Петрова) на българския вестник в Чикаго с периодично издаване BIZNEWS, публикува “Отворено писмо до Максим Бехар”, главен редактор на novinite.com относно проявения интерес на Chicago Tribune към българската общност в Чикаго. В определени среди в Чикаго съществува становище, че всяка негативна информация за конкретна българска личност, може да повлияе негативно за авторитета на българската общност по света.

1.15. Размисли за българския национален и браншов (съсловен) елит и лидери
В брой 40 през 2009 година в списание “Християнство и култура” беше публикувана статията от Борис Станимиров “Размисли за българският национален елит”. Станимиров дефинира “Националния елит” като обществено малцинство, което има познанието, самочувствието и волята да формулира дневен ред на цялата нация, приема за своя мисия осъществяването на националната доктрина и има материалната и политическа възможност да го стори.  Елита създава приноси и има последователи и симпатизанти. Мнозинството от нацията следва зададения от елита дневен ред поради  споделени ценности и светоглед и поради доверието което има  в елита”. Този материал е една основа за анализ на бъдещия български елит в Чикаго. С така нареченото “Първо приближение” може да се приеме, че това ще бъдат т. н. “Обществено ангажирани” българи, които участват и организират значимите събития на българската общност в Чикаго и в частност на семинарите на Фестивала “Български дни в Чикаго”.

1.16. За значимите и популярни български личности
В Чикаго съществуват значителен брой “Значими” и “Популярни” личности, чийто състав непрекъснато се актуализира. Опит за класификация и поддържане на информация в реално време се осъществява от Българо-Американска Асоциация и Български научен център – Чикаго.

1.18. За благотворителността на българите.

На 4 октомври 2009 година в залите за конференции на Pavilion Apartments се състоя Тържествено честване на “Двадесет години от Петия период на българската имиграция в САЩ  (Двадесет години Нова българска имиграция)”. За отбелязване на събитието се създаде специален “Награден форум – Чикаго 2009”. Целта на форума е ДА УТВЪРДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ НАВИЦИ И ТРАДИЦИИ всред българската общност в Чикаго. Чрез Форума се предостави възможност на личности, институции и компании да дарят безвъзмездно парични или предметни награди.

1.19. Българската общност през 2020 год

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.