2021-12-03

Месец: юли 2009

В резултат на политически натиск американската агенция за сигурността по пътищата се е отказала да публикува данни,...