2024-04-21

Ден: 21.07.2009

В резултат на политически натиск американската агенция за сигурността по пътищата се е отказала да публикува данни,...