2023-06-07

среща в Брюксел

Като основни приоритети конференцията открои: - Изучаването и разпространението на българския език, култура, традиции, вяра; - Институционално представителство на...
Конференцията в Брюксел през погледа на Снежина Мечева, директор на Българското училище към посолството ни в Лондон...
Да се обособи избирателен район "Чужбина", от който сънародниците ни зад граница да излъчват свои представители в...
Днес в Брюксел започна конференцията за българите в чужбина, по инициатива на вицепрезидента Попова, която се провежда...
Ние не приемаме поканени емигранти да говорят вместо избрани представители на българите, живеещи в чужбина. Но на...
Пълен текст от изказването на Петранка Стаматова - вицепрезидент на Българо-американската асоциация пред гостите на седемнадесетия фестивал...