Home » Archive

Articles tagged with: религия

Авторски страници, Е-Списание »

[5 ян. 2015 | No Comment | ]

На 28 декември 2014 година на сайта на Българска Патриаршия е публикувано следното Становище, във връзка с Решението на ІV Предсъборна Всеправославна конференция, състояла се в Шамбези през 2009 г., и на V среща на това Събрание, състояла се в Далас, Тексас, 15-18.09.2014 г.

Избрано »

[4 ян. 2015 | No Comment | ]

За историята на православните църковни общини в Северна Америка до учредяване на епархия на БПЦ в САЩ и Канада през 1937 г. и за след това пише свещеник Божидар Димов

Избрано, история »

[4 ян. 2015 | No Comment | ]

var pfHeaderTagline = ‘Мир между кръста и полумесеца’;
var pfdisableClickToDel = 0;
var pfHideImages = 0;
var pfImageDisplayStyle = ‘center’;
var pfDisablePDF = 0;
var pfDisableEmail = 0;
var pfDisablePrint = 0;
var pfCustomCSS = ”;
var pfBtVersion=’1′;
(function(){var js, pf;pf = document.createElement(‘script’);
pf.type = ‘text/javascript’;
if(‘https:’ == document.location.protocol)
{js=’https://pf-cdn.printfriendly.com/ssl/main.js’}
else
{js=’http://cdn.printfriendly.com/printfriendly.js’}
pf.src=js;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(pf)})();

Реформатор на исляма иска мир между кръста и полумесеца
.
Росен Тахов, в. “24 часа”
През XVI столетие днешният софийски квартал “Княжево” е център на дуалистична религия. Неин основател е ислямският реформатор Бали ефенди. Тленните му останки още се пазят в полите на Витоша. Всеки четвъртък мюсюлмани и християни скланят глави пред саркофага на тази култова …

Избрано »

[4 ян. 2015 | No Comment | ]

Като понятие и неологизъм терминът етнофилетизъм е изработен нарочно от Всеправославния събор в Константинопол през 1872 г. – като синтетично техническо понятие, образувано от думите ἔθνος и φυλή, за да осъди едно еретично отклонение, появило се по онова време в Църквата. За нашата тема е важно да проследим, защо Всеправославният събор е приел или по-точно създал това понятие и каква реалност е искал да разкрие с негова помощ. На първо място, филетизмът (от φυλή, ράτσα-racе – производно расизъм) представлява възприемане и прилагане в Църквата на принципа на националностите, т. е. първенство на расата и нацията в рамките на историята, пред Царството; съзнателно въвеждане в Църквата на расовото и етническо разделение чрез даване на предимство на принадлежащите към определена националност (φυλετές), на сънародниците, изключвайки така членовете на други националности (ἐτεροφυλετές) – другородците – от конституирането на църковното тяло.

Избрано, история »

[3 ян. 2015 | No Comment | ]

Повече от стогодишната история на българските църкви в САЩ и Канада е минала през различни периоди. В тях църковността често е била измествана. На преден план са излизали политически, етнически и идеологически елементи и личностни интереси. Важно място е заемала и политиката на българската държава по македонския въпрос – както преди 9 септември 1944 г., така и …

Избрано »

[3 ян. 2015 | No Comment | ]

Може да се каже, че Източната църква се придържа към модел на лечение, който смята греха за болест, а Западната църква клони към юридически модел, който възприема греха като нравствен провал. За Православието Църквата е болница на душите…

Избрано »

[3 ян. 2015 | No Comment | ]

Какъв е смисълът от съществуването на Църквата? Коя е уникалната и характерна роля, която никой друг и нищо друго не може да осъществи? Какво е това, което Църквата прави, а националните сдружения, младежките клубове или благотворителните организации не могат да направят? Отговорът е…

Избрано »

[3 ян. 2015 | No Comment | ]

Запознайте се с духовните степени и санове…

Избрано »

[1 ян. 2015 | No Comment | ]

Но какво е Божият дом? Това е сградата за обществено богослужение. Храмът още се нарича и “църква”, което означава “събрание”. Господ е навсякъде, но най-вече Той проявява Своите благодатни сили в местата, Които са Му посветени, това са храмовете. Или, като ги определи св. ев. Матей – “дом Божий” (Мат. 21:23).

Е-Списание »

[1 ян. 2015 | No Comment | ]

Храмът е сграда за обществено богослужение. Наричаме храма и църква, което ще рече събрание.
Бог наистина е навсякъде, но Той проявява по-особено Своите благодатни сили в места, които са Нему посветени. Tакива места са храмовете.

Избрано »

[1 ян. 2015 | No Comment | ]

Католицизмът – това е едната Вселенска Църква. Всички нейни части в различните страни се намират в общение помежду си, имат единно вероучение и признават Римския Папа за свой глава. В Католическата Църква има разделение на обряди (общности вътре в самата Католическа Църква, различаващи се една от друга само по формата на литургичното поклонение и църковна дисциплина): римски, византийски и други. Затова има католици от римски обряд, католици от византийски обряд и прочие, но всички те са членове на едната Църква.