2022-09-30

Пламен Павлов

Предложението на проф. Кирил Топалов, подкрепено от участниците в Инициативния комитет за 200-годишнината (негов председател е ген....
Сегодня в сознании потомков растоптанная национальная память вновь возвращается на свое место. В городах и селах восстанавливают...
Един от най-добрите ни специалисти по темата за политиката на българската държава към диаспората и за дейността...